MT + de kiem tra so hoc 6 tiét 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về MT + de kiem tra so hoc 6 tiét 18, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS Đống Đa Ngày … tháng … năm 2011
Tên :…………………….
Lớp :…………………….
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỒNG LOẠT SỐ HỌC 6
Tuần 6 – tiết 18
I/ Trắc nghiệm : (3 điểm) – Thời gian 20 phút

Chọn câu trả lời đúng nhất (A,B,C,D) và ghi trên tơ giấy bài làm (mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1: Cho tập hợp M= 5;9 . Cách viết nào sau đây là đúng
A. ; B. ; C. ; D.

Câu 2: Cho tập hợp P= 1;2;3 . Số tập hợp con của P là: A. 3 ; B. 4 ; C. 7 ; D. 8
Câu 3: Tập hợp M các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 3 là : Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là : A.11111 ; B.12345 ; C.10234 ; D.01234
Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là : A.11111 ; B.12345 ; C.10234 ; D.01234
Câu 5: Các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số là :A.450 ; B.499 ; C.998 ; D.898
Câu 6: 36 là kết quả sai của phép tính nào?A.274:93 ; B.32.35 ; C.39:33 ; D.35.3
Câu 7: Cách tính nào đúng :A.22.23=26 ; B.23.22=25 ; C.23.22=46 ; D.22.23=45
Câu 8: Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số với số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là:
A. 896 ; B. 897 ; C. 898 ; D. 899
Câu 9: Số nào sau đây không phải là số chính phương :
A. 13+23 ; B. 123.123 ; C. 22+32 ; D. 32+42

Hỏi và đáp