MT, Đề, HD chấm KT Chương I, Đại số7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MT, Đề, HD chấm KT Chương I, Đại số7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 45’ (Chương I)
Mục tiêu
– Đánh giá sự tiếp thu kiến thức chương I của HS.
– Đánh giá kĩ năng vận dụng kiến thức giải bài tập, trình bày lời giải của HS.
– Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Ma trận ra đề

Các cấp độ tư duy

Nội dung kiến thức
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Các phép toán trong Q

1
4

Giá trị tuyệt đối của một số
hữu tỉ
1
2

Luỹ thừa. Căn bậc hai

1
0,5

1
1

Tỉ lệ thức, tính chất của dãy
tỉ số bằng nhau

1
2,5

Tổng
1
2

1
0,5

3
7,5

III. Kiểm tra
Trắc nghiệm khác quan:
Câu 1(0,5 đ): Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em chọn là đúng
Nếu thì x2 bằng
3 B) 9 C) 27 D) 81
Câu 2(2 đ): Điền số thích hợp vào dấu …
Nếu x = 2,3 thì
Nếu x = -1,2 thì
Nếu thì
Nếu x= 0 thì
Tự luận
Câu 1(4,0 đ): Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

c, 1- 3
Câu 2 (2,5 đ): Tìm x,y, z ( nếu có) biết:
a , và x + y= 24.
b, x: y :z = 3: 4 :7 và 2x+ y-z =9.
Câu 3 (1,0 đ): So sánh: 2600 và 3400

IV. Đáp án, biểu điểm:

Phần
Câu
Nội dung
Điểm

I
1
D
0,5

2
2,3
1,2

0
0,5
0,5

0,5

0,5

II
1

c) 1- 3
=

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

42
a) áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

b) Ta có và 2x+ y-z =9.
áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Có 2600 = (23)200 = 8200
3400 = (32)200 = 9200
Vì 8200 < 9200 nên
2600 < 3400

0,5

0,5

V. Hướng dẫn về nhà
– Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học.
– Xem trước bài: Đại lượng tỉ lệ thuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.