mt-de-dâpn-11 hk1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về mt-de-dâpn-11 hk1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI
TỔ TOÁN- TIN
ĐỀ THI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN- KHỐI 11
Thời gian: 90 phút

Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL

TL

TL

TL

1. Phương trình lượng giác
Giải được phương trình dạng cơ bản và dạng asinx+ bcosx = c

Số câu
2

2

Số điểm
1.5

1.5 = 15%

2. Chỉnh hợp-Tổ hợp
Đếm được số có 4 chữ số khác nhau từ tập đã cho
Đếm được số các số nhỏ hơn 1số cho trước

Số câu
1
1

2

Số điểm
1
0.5

1.5= 15%

3. Nhị thức NewTơn
Tìm được số hạng thứ k trong khai triển
Tính được tổng các hệ số trong khai triển

Biết vận dụng CT New Tơn để chứng đẳng thức

Số câu
1
1

1
3

Số điểm
1
0.5

0.5
2=20%

4. Xác suất

Biết tính xác suất biến cố bằng cách chia 2 trường hợp

Số câu

1

1

Số điểm

2

2=20%

5. Quan hệ song song
Tìm được giao tuyến hai mặt phẳng
Dựa vào giao tuyến tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Biết vận dụng định lý Talet chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng

Số câu
1
1
1

3

Số điểm
1
1
1

3=30%

Tổng số câu
5
4
1
1
11

Tổng số điểm
4.5
4
1
0.5
10

Tỉ lệ
45%
40%
10%
5%
100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.