MT – DE – DAP AN TIET 93 -SO HOC 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về MT – DE – DAP AN TIET 93 -SO HOC 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN đề KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – tiết 93
(thời gian 45’)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phân số bằng nhau, rút gọn phân số, so sánh phân số
Nhận biết được phân số bằng nhau, phân số tối giản
Biết so sánh hai phân số

chứng minh 1 phân số tối giản

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

1
1 đ

1
1 đ
4
3
30%

Cộng ,trừ, nhân , chia phân số
Nhận biết được số đối ,số nghịch đảo
Biết sử dụng quy tắc cộng ,trừ, nhân , chia phân số trong bài toán tìm x
Vận dụng t/c của phép cộng, nhân phân số để thực hiện phép tính hợp lý, biết thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

1

1

4

60%

Hỗn số
Đổi hổn số ra phân số
Cộng hai hỗn số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ

1
0,5đ

2

10%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5đ
25%
3
3,5đ
35%
2

40%

10
10
100%

Trường THCS Nam Hồng
Lớp 6
Họ và tên …………………………….
Bài Kiểm tra môn số 6 – tiết 93
( thời gian làm bài 45 phút)

Điểm
Lời phê của cô giáo

I.Trắc nghiệm(3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng(từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1. Nếu thì x bằng:
A. 12 ; B. -12 ; C. 15 ; D. -15
Câu 2. Kết quả rút gọn phân số đến tối giản là:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 3. Số đối của là :
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 4. Số nghịch đảo của là :
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 5. Hỗn số viết dưới dạng phân số là :
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 6. Kết quả của phép tính là :
A. 2 ; B. 1 ; C. 0 ; D.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7(1 điểm). So sánh phân số và
Câu 8 (2 điểm). Tìm x, biết
a) ; b)
Câu 9 (3 điểm) . Thực hiện phép tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.