MT-ĐE-ĐAP AN -KTC3-DS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về MT-ĐE-ĐAP AN -KTC3-DS8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD ĐƠN DƯƠNG
TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 8 – TIẾT 56
Tổng số tiết: 16 (2 tiết ôn tập, 1 tiết kiểm tra)
Tổng số tiết thực dạy: 13 tiết

MA TRẬN NHẬN THỨC

CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG
TS TIẾT
TẦM QUAN TRỌNG (%)
TRỌNG SỐ
TỔNG ĐIỂM

1

Khái niệm về phương trình ,phương trình tương đương
1
7,7% ( 1.0 đ
1
10

2
Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
3
23,1%( 2.5đ
4
100

3

Phương trình tích

2
15.4% ( 1.5 đ
2
30

4

Phương trìnhchứa ẩn ở mẫu
3
23,1%( 2,0đ
3
75

5
Giải bài toánbằng cách lập phương trình
4
30,1%( 3.0đ
3
90

TỔNG ĐIỂM
305

TRA GIỮA KÌ II
THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Thấp
Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Khái niệm về phương trình ,phương trình tương đương

Hiểu được khái niệm hai pt tương đương , chỉ ra được hai pt cho trước có tương đương hay không. biết một giá trị khi nào là nghiệm hoặc không là nghiệm của pt cho trước

Số câu

2(C2,5)

2

Số điểm

1

1.0

Tỉ lệ %

100

10

1.Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Nhận biết Phương trình bậc nhất một ẩn .

Vận dụng thành thạo giải phương trình đưa về dạng phương trình bậc nhất một ẩn .
Biến đổi thành thạo phương trình đưavề dạng phương trình bậc nhất một ẩn khó tìm ra qui luật

Số câu
1(C1)

1(C6)
1(C7a)

1(C9)
4

Số điểm
0,5

0,5
0.75

0.75
2.5

Tỉ lệ %
20

20
30

30
25

2.Phương trình tích

Biết cách giải các phương trình tích đơn giản

Số câu

1(c3)
1(C7b)

2

Số điểm

0,5
1

1.5

Tỉ lệ %

33.3
66.7

15

3.phương trìnhchứa ẩn ở mẫu
Nhận biết ĐKXĐ của phương trình chứa ẩn ở mẫu .

Giải thành thạo các phương trình chứa ẩn ở mẫu .

Số câu
1(C4)

1(C7c)

2

Số điểm
0,5

1.5

2.0

Tỉ lệ %
25

75

20

4 Giải bài toánbằng cách lập phương trình

Giải thành thạo bài toán giải bằng cách lập phương trình .

Số câu

1(C8)

1

Số điểm

3.0

3

Tỉ lệ %

100

30

TS câu
2
4
4
1
11

TS điểm
1
2.5
5.75
0 ,75
10.0

Tỉ lệ %
10
25
57.5
7.5
100

Trường THCS ĐinhTiên Hoàng
Họ và tên :
…………………………………………………….
Lớp :8 …
Ngày tháng năm 2012
Kiểm tra : 45 phút
Môn : toán 8

Điểm
Duyệt đề :

ĐỀ KIỂM TRA:

I .Trắc nghiệm : (3 điểm) Chọn và ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0x + 2 = 0 B. C. x + y = 0 D.
Câu 2.Với giátrị nào của m thì phương trình (ẩn số x): 2mx + 1 = 4x+3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.