MT-DE-DA HOC KY II -HOT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về MT-DE-DA HOC KY II -HOT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ ii
môn: toán 7
Năm học 2011 – 2012
I. Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Thống kê.

– Xác định dấu hiệu.
– Lập bảng “tần số”.
– Tìm mốt, tìm giá trị trung bình của dấu hiệu.

Số câu

3

3

Số điểm

2,0

2,0

Tỉ lệ %

20%

20%

2. Biểu thức đại số.

– Biết xác định hệ số của đơn thức
– Biết tìm bậc của đơn thức, đa thức, đa thức thu gọn.
– Sắp xếp đa thức theo lũy thừa tăng, giảm của biến
– Cộng trừ đơn thức đồng dạng, tích của các đơn thức
-Xác định nghiệm của đa thức.
– Thu gọn đa thức.
– Cộng, trừ hai đa thức.

– Tính giá trị của đa thức.

Số câu

3

5

1
9

Số điểm

1,0

3,0

1,0
5,0

Tỉ lệ %

10%

30%

10%
50%

3. Tam giác
– Tam giác cân, tam giác đều.
– Các trường hợp bằng nhau của tam giác.

– Vận dụng tính chất của tam giác cân để chỉ ra các yếu tố bằng nhau
– Thành thạo cách vẽ hình.
– Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác đều.
– Biết chứng minh hai tam giác bằng.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,25

2,25

Tỉ số %

10%

12,5%

22,5%

4. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.

Vận dụng tính chất ba đường cao trong tam giác để chứng minh quan hệ vuông góc.

Số câu

1

1

Số điểm

0,75

0,75

Tỉ số %

7,5%

7,5%

Tổng số câu

4

10

1
15

Tổng số điểm

2,0

7,0

1,0
10,0

Tỉ số %

20%

70%

10%
100%

II. đề kiểm tra:

Họ và tên: …………………………
Lớp: 7….
Kiểm tra viết học kỳ II
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút

Đề bài:
Câu 1: ( 2,0 điểm)
Thời gian ( Tính bằng phút) giải một bài toán của học sinh lớp 7A được thầy giáo bộ môn ghi lại như sau:

4
8
4
8
6
6
5
7
5
3
6
7

7
3
6
5
6
6
6
9
7
9
7
4

4
7
10
6
7
5
4
6
6
5
4
8

Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
Lập bảng “tần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.