Mot truyeu cau trac nghiem toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Mot truyeu cau trac nghiem toan 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2009-2010

Môn Toán

Thời gian 90 phút

Bài 1(3 điểm)
a, Tính nhanh: 2009.20102010- 2010.20092009
b, Để đánh số trang của một cuốn sách người ta viết dãy số tự nhiên bắt đầu từ 1 và phải dùng dùng 2010 chữ số. Cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
c, Tìm số số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó chia hết cho tích các chữ số của nó .
Bài 2(3 điểm)
a, Tìm xN thoả mãn:
3+ 2x-1= 24-[42-(22-1) ]
b, Cho A= 1-3+32-33+ …..- 32009+ 32010
CMR 4.A-1 là luỹ thừa của 3
c, CMR : là tích của hai s ố tự nhiên liên tiếp.
Bài 3(2 điểm). a, Cho ba chữ số a,b,c khác nhau và khác 0. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số lập bởi ba chữ số khác nhau trên.
Tính tổng các phần tử của tập hợp A, biết rằng a+b+c=17
b, So sánh 291và 535
Bài 4(2 đểm). Trên một mặt phẳng cho 20 điểm phân biệt. Cứ qua hai điểm thì kẻ được một đường thẳng. Tính số đường thẳng kẻ được trong mỗi trường hợp sau:
a, Không có ba điểm nào thẳng hàng trong số 20 điểm.
b, Có 11 điểm thẳng hàng trong số 20 điểm đã cho.

================Hết ================

Phòng giáo dục và đào tạo vĩnh bảo
Biểu điểm Đề thi chọn học sinh giỏi toán 6

Trường THCS nguyễn bỉnh khiêm
Năm học 2009-2010

======@@@@@@=======
Thời gian 90 phút

Bài 1. Mỗi câu 1 điểm.

a, 2009.20102010-2010.20092009=2009.2010.1001-2010.2009.1001=0
1,0

b, Từ 1 đến 9 có …9 số và gồm 9 chữ số .
1,0

Từ 10 đến 99 có 99- 10+1 = 90 số và gồm 90. 2 =180 chữ số .

Từ 10 0 đến 999 có 999-100+1= 900 số và gồm 900.3= 2700 chữ số

Như vậy chữ số thứ 2010 rơi vào số có 3 chữ số vì:

9+180 < 2010 < 9+180+ 2700

Số trang giáy của quyển sách đó là (2010 -189): 3 +9+90 = 607+99= 706 trang

c, Gọi chữ số cần tìm là , ta có 10a+bab(1) . Suy ra ba
Đặt b=ka(2) thì k10 a ka=>10k => k= 1;2;5
Nếu k=1 thì b=a.Thay vào (1) ta được 11a2=>11a=.a=1. Vậy 11
Nếu k=2 =>b=2.a=> 12;24;36
Nếu k=5 thì b=5a=>= 15
vậy 11;12;15;24;36
1,0

Bài 2(mỗi câu 3 điểm)
a, 3+ 2x-1= 24-[42-(22-1) ] 3+ 2x-1= 24- 13 3+ 2x-1= 11
2x-1= 8 2x-1= 23 x-1=3 x=2 Vậy x=2
1,0

b, A= 1-3+32-33+ …..- 32009+ 32010
4A- 1 = 3A+A-1= 3-32+33- 34 …..+ 32009- 32010+ 32011+1-3+32-33+ …..- 32009+ 32010-1= 32011
1,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.