MOT SO DE THI TU LUYEN LOP 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về MOT SO DE THI TU LUYEN LOP 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Những đề kiểm tra chương I

Tính:
a); b)
c); d);

Tìm x biết:
a) = 5. b)
Tính giá trị biểu thức:
a) b)
Cho biểu thức A =
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn biểu thức A
b) Tính giá trị của A khi x = 4 + 2.

Tính:
a) b)
Tìm x biết: = 3
Rút gọn biểu thức:
a) A = b) B =
Cho biểu thức P =
a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị của P khi x = 25.
c) Tính giá trị của x để P < 0.

Tính x để các căn thức sau có nghĩa:
a) b) c)
Giải các phương trình sau:
a b
Rút gọn các biểu thức sau:
a) b) c)
Cho biểu thức (với x > 0; x ( 1)
a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm x để
Tìm GTLN của biểu thức sau:

Chứng minh đẳng thức:
Tính giá trị biểu thức :
A = với , b) B = với
Rút gọn các biểu thức
a) A = b) B =
c) C = d) D =
Cho biểu thức A =
a) Tìm điều kiện của x đê biểu thức A xác định.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm giá trị của x để A = 0.
Tìm GTNN của biểu thức sau:

Tính: a. . (a) c.
b. 3 d.
Rút gọn: a b
Cho biểu thức: A = :
a. Rút gọn A
b. Tìm x để A = 2
c. Tìm x Z để A Z.
Giải phương trình :

Tính:
: + . ; c )
– 3 + ; d )
Rút gọn:
; b)

Cho biểu thức: B = :
a. Rút gọn B
b. Tìm x để B = 3
c. Tìm x Z để B Z.
Giải phương trình:

Tính:
a. b. c.
Rút gọn biểu thức (không dung máy tính cầm tay).
a. b. (với x< 0)
Tìm x biết:
a. b.
Cho biểu thức: A=
a. Tìm x để biểu thức A có nghĩa.
b. Rút gọn biểu thức A.
c. Với giá trị nào của x thì A1

Giải phương trình và hệ phương trình:
a) x2 – 2x – 6 = 0 b) x4 + 2×2 = 0
c) d) x4 – (2 + )x2 + 2 = 0
Cho hàm số y = có đồ thị ( P) và y = có đồ thị (D)
Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ.
Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.
Tìm kích thước của hình chữ nhật có đường chéo dài 5 cm và chu vi là 14 cm.
Cho phương trình: x2 – 2(m – 1 )x + m2 – 1 = 0
Giải phương trình khi m = – 3
Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.