Một số đề thi thử vào 10 có HD – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Một số đề thi thử vào 10 có HD, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Lý tự Trọng
Đề thi thử 1

MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1:(2,0 điểm) Cho biểu thức
(Với )
a, Rút gọn biểu thức trên.
b, Tìm các giá trị x để A = 13.
Bài 2:(2,0 điểm)
Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m2 – 7 = 0.
a. Giải phương trình trên khi m = 2.
b. Tìm m để phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt.
Bài 3:(3,5 điểm)
Cho (O;R) và dây cung AB. Gọi C là điểm nằm chính giữa cung lớn AB. Từ C kẻ đường kính
CD trên tia đối của CD lấy điểm S. Nối SA cắt đường tròn tại M (M khác A). Nối MB cắt CD tại K, MC cắt AD tại H.
a. Chứng minh tứ giác DKMH nội tiếp một đường tròn.
b. Chứng minh HK // AB.
c. Chứng minh CK.CD = CH.CM
Bài 4:(1,5 điểm) Cho đường thẳng d: y = ax + b và (P): y = kx2
a. Tìm a và b để đường thẳng d đi qua 2 điểm A(2;3) ; B(3;9).
b. Tìm k (k 0) sao cho (P) tiếp xúc với đường thẳng d.
Bài 5:(1,0 điểm) Cho x và y là 2 số thỏa mãn: . Tính B = x2 + y2.
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
Bài 1:(2,0 điểm)
1a.

1b.
Đặt suy ra t2 – t – 12 = 0. Tính
t1 = -3 (loại); t2 = 4 . Kết luận nghiệm x = 16
Bài 2:(2,0 điểm)
2a. Với m = 2 thay vào được x2 – 2x – 3 = 0
có dạng a – b + c = 0 ( Hoặc tính ) => x1 = -1 ; x2 = 3 và kết luận nghiệm
2b. Tính
. Suy ra m < 4 và kết luận m < 4 phương trình có nghiệm
Bài 3:(3,5 điểm)
3a. Vẽ hình đúng (Chú ý không vẽ hình không chấm điểm)
Ta có chắn cung CB và chắn cung CA , mà
Từ đó . Suy ra tứ giác DKMH nội tiếp một đường tròn
3b. Ta có ( tứ giác DKMH nội tiếp)
( tứ giác ABDM nội tiếp)
Từ đó suy ra . Vậy ta có HK // AB
3c. Chứng minh đồng dạng . Thật vậy ta có
Xét và có góc C chung
( tứ giác DKMH nội tiếp)
Từ đó ta có Đpcm.
Bài 4:(1,5 điểm)
4a. Đi qua điểm A(2;3) thay x = 2 và y = 3 3 = 2a + b (1)
Đi qua điểm B(3;9) thay x = 3 và y = 9 9 = 3a + b (2)
Kết hợp (1) và (2) ta đợc hệ
Kết luận đường thẳngd: y = 6x – 9
4b. Suy ra kx2 = 6x – 9 có nghiệm kép Suy ra k = 1 và kết luận
Bài 5:(1 điểm)
Từ x3 + 2y2 – 4y + 3 = 0 x3 = -1 – 2(y – 1)2 -1(1)
Từ x2 + x2y2 – 2y = 0 (2)
Kết hợp (1) và (2) suy ra x = -1 do đó y = 1. Vậy B = x2 + y2 = 2 + Giải pt bậc hai ẩn y theo x

Lý tự Trọng
Đề thi thử 2

MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (2,5 điểm)
Cho biểu thức P=
1. Rút gọn biểu thức P 2. Tìm x để P <
Bài 2: (2,5 điểm)Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.
Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24km. Khi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 4km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc của xe đạp

Hỏi và đáp