một số đề thi hóa 8 hk 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về một số đề thi hóa 8 hk 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: HÓA HỌC 8
(Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3,0 điểm)
a. Nêu quy tắc hoá trị và viết biểu thức tổng quát.
b. Tính hoá trị của Zn trong hợp chất Zn(OH)2. Biết rằng nhóm (-OH) có hoá trị là I.
c.Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Natri (Na) hóa tri (I) và oxi ( II)
Câu 2: (2,0 điểm)
Thế nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học?. Mỗi loại hiện tượng lấy 2 ví dụ.
Câu 3: (2,0 điểm)
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
a. H2 + O2/ H2O
b. Al + O2/ Al2O3
c. Ca + H2O ——- Ca(OH)2 + H2
d. Fe(OH)3 /Fe2O3 + H2O
Câu 4: (3,0 điểm)
Cho sơ đồ phản ứng sau:
Zn + O2 / ZnO
Đốt cháy hết 13 gam Zn.
a. Lập phương trình phản ứng cho sơ đồ trên.
b. Tính thể tích khí oxi (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng.
c. Tính khối lượng muối kẽm oxit taọ thành.
(Biết Zn = 65; O = 16)

…………………..Hết………………………

KIỂM TRA HỌC KÌINăm học 2012- 2013
Môn: Hoá Học (khối 8)
Thời gian: 45 phút

Câu 1/ .(1,5điểm)
Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của Đơn chất và Hợp chất. Lấy ví dụ 3 chất cho mỗi loại
Câu 2/ ( 2 điểm).
Lập công thức hoá học của Mọi hợp chất hai nguyên tố sau:
a/ Fe (II) và S (II)
b/ Na (I) và O
c/ Mg (II) và O
d/ Cu (II) và Cl (I )

Câu 3/ (1,5 điểm)
Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau:
a/ ZnCl2, b/ K2O c/ FeCl3
Câu 4/ (3 điểm)
CacbonOxit (CO) tác dụng với khí Oxi (O2) tạo ra khí CacbonđiOxit (CO2).
a/ Hãy viết phương trình hoá học xãy ra.
b/ Nếu muốn đốt cháy 50 mol khí CO thì phải dung bao nhiêu gam khí Oxi và tạo ra được bao nhiêu gam khí CacbonđiOxit?

Câu 5/ ( 2điểm)
Tính thành phần trăm ( theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất axit nitric ( HNO3 ).

# ……….Hết………#

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN HÓA HỌC 8
Năm học: 2016 – 2017
Thời gian: 45 phút – Ngày ……../12/2016

Đề số 1
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm).
Em hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau.
Câu 1. Dãy nào gồm các chất là hợp chất?
A. CaO; Cl2; CO; CO2 B. Cl2; N2; Mg; Al
C. CO2; NaCl; CaCO3; H2O D. Cl2; CO2; Ca(OH)2; CaSO4
Câu 2. Hóa trị của Nitơ trong hợp chất đi nitơ oxit (N2O) là?
A. I B. II C. IV D. V
Câu 3.Magie oxit có CTHH là MgO. CTHH của magie với clo hóa trị I là?
A. MgCl3 B. Cl3Mg C. MgCl2 D. MgCl
Câu 4. Hiện tượng biến đổi nào dưới đây là hiện tượng hóa học?
A. Bóng đèn phát sáng, kèm theo tỏa nhiệt.
B. Hòa tan đường vào nước để được nước đường.
C. Đung nóng đường, đường chảy rồi chuyển màu đen, có mùi hắc.
D. Trời nắng, nước bốc hơi hình thành mây.
Câu 5. Khối lượng của 0,1 mol kim loại sắt là?
A. 0,28 gam B. 5,6 gam C. 2,8 gam D. 0,56 gam
Câu 6. Cho phương trình hóa học sau: C + O2( CO2 . Tỉ lệ số mol phân tử của C phản ứng với số mol phân tử oxi là?
A. 1 : 2 B. 1: 4 C. 2: 1 D. 1: 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.