Một số đề thi HKI Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Một số đề thi HKI Toán 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi học kì I năm học 2008 – 2009 Toán 7
I. Trắc nghiệm: ( 2,0 điểm )
Câu 1. Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
Câu 2. Nếu thì x bằng:
A. 9 B. 18 C. 81 D. 3
Câu 3. Từ tỉ lệ thức . Ta có thể suy ra:
A. B. C. D.
Câu 4. Phân số biểu diễn số hữu tỉ là:
A. B. C. D.
Câu 5. Đánh dấu “x” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

1. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

2. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song.

3. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

4. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

II. Tự luận: ( 8,0 điểm )
Câu 6. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

Câu 7. Tổng của ba số là 156. Tìm ba số đó, trong các trương hợp sau:
a, Ba số tỉ lệ thuận với 3, 4, 6.
b, Ba số tỉ lệ nghịch với 3, 4, 6.
Câu 8. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I.
Từ I vẽ ID vuông góc với AB, IE vuông góc với BC, IF vuông góc với AC
CMR: ID = IE = IF.

Đề thi học kì I năm học 2009 – 2010 Toán 7
I. Trắc nghiệm: ( 2,0 điểm )

Câu 1. Nếu thì x bằng:
A. 8 B. 2 C. 16 D. 4

Câu 2. Từ tỉ lệ thức . Ta có thể suy ra:
A. B. C. D.
Câu 3. Biết thì x bằng:
A. x = – 2 B. x = 2 C. x = 2 và -2 D. x = 4
Câu 4. Phân số biểu diễn số hữu tỉ là:
A. B. C. D.
Câu 5. Đánh dấu “x” vào ô thích hợp:

Câu
Đúng
Sai

a. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song.

b. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

c. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tưng ứng bằng nhau.

d. Nếu tam giác ABC có .

II. Tự luận: ( 8,0 điểm )
Câu 6. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

Câu 7. Biết độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ thuận với 2, 3, 4 và chu vi của tam giác đó là 135 cm. Tìm ba cạnh của tam giác trên.
Câu 8. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AC, N là trung điểm của AB.
Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB. Trên tia đối của tia NC lấy điểm F sao cho NE = NC. CMR:
a, MAF = MCB.
b, AE = AF
c, Ba điểm E, A, I thẳng hàng.

Đề thi học kì I năm học 2010 – 2011 Toán 7
I. Trắc nghiệm: ( 2,0 điểm )
Câu 1. Nếu thì x bằng:
A. 10 B. 50 C. 25 D. 5

Câu 2. Từ tỉ lệ thức . Ta có thể suy ra:
A. B. C. D.
Câu 3. Biết thì x bằng:
A. x = – 2 B. x = 2 C. x = 2 và -2 D. x = 4
Câu 4. Phân số biểu diễn số hữu tỉ là:
A. B. C. D.
II. Tự luận: ( 8,0 điểm )
Câu 6. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

Câu 7. Tam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.