Mot so de tham khao cho Tiet 21 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Mot so de tham khao cho Tiet 21, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1
I/ Phần trắc nghiệm (2đ)
Câu 1(1 đ) : Hoàn thành nốt vế phải để được hằng đẳng thức đúng:
a, (a – b)2 = … b, (a + b)3 = … c, a3 – b3 = ….
áp dụng tính : (2x – 1)2 =
Câu 2(1 đ): Câu nào đúng, Câu nào sai:
(x – 2)2 = x2 – 2x + 4
(a – b)2 = a2 – b2
-(x – 3)3 = (x + 3)3
-8x + 16 = -8(x – 2)
II/ phần tự luận (8đ)
Bài 1(2 đ): Rút gọn biểu thức:
(x – 2).(x + 2) +4(1 – x2)
(2x – y)2 + (2x + y)2 – 2(4×2 – y2)
Bài 2(3 đ): Phân tích đa thức thành nhân tử:
y2 – 3y + y – 3
x2 + 4x – y2 + 4
x2 – 5x + 6
Bài 3(2 đ): Thực hiện phép chia:
(x3 + 3×2 +3x + 2) : (x2 + x + 1)
Bài 4(1 đ): Tìm GTNN của biểu thức:
A = x2 – 5x + 4

Đề 2
I/ Phần trắc nghiệm (2đ)
Câu 1 (1 đ): Hoàn thành nốt vế phải để được hằng đẳng thức đúng:
a, (a + b)2 = … b, (a – b)3 = … c, a2 – b2 = ….
áp dụng tính : (2x + 1)2 =
Câu 2(1 đ): Câu nào đúng, câu nào sai:
(a – b).(b – a) = (a – b)2
(x – 3)3 = (3 – x)3
-16x + 32 = -16(x – 2)
(x – 5)2 = (5 – x)2
II/ phần tự luận (8đ)
Bài 1(2 đ): Rút gọn biểu thức:
(x + 3).(x – 3) + x(2 – x)
x2(x – 3) – (x -3)(x2 + 3x + 9)
Bài 2(3 đ): Phân tích đa thức thành nhân tử:
x2 – x + 5x – 5
2×2 – 4xy + 2y2 – 2
x2 – 3x + 2
Bài 3(2 đ): Thực hiện phép chia:
(x3 + 2×2 + 2x +1) : (x + 1)
Bài 4(1 đ): Tìm GTNN của biểu thức
A = x2 – 3x + 4

Đề 3
I/ Phần trắc nghiệm:(2 đ)
Điền đúng sai ?
a, (A+B)2 = A2+B2 c, (4-x)2 = (x-4)2
b, (x-2)2 = x2-2x +4 d, (x4+ 8×2 +16 ) : ( x2+ 4) = x2 + 8
II/ Phần tự luận: (8 đ)
Bài 1: (1,5 điểm) Viết các hằng đẳng thức đáng nhớ sau: Bình phương một tổng, Hiệu hai bình phương, Lập phương một hiệu
Bài 2: (3 điểm)Thực hiện phép tính .
a, (-2x).( 3×2-xy +y2 ) b, (3x -1).( 2×2-2x +1 )
c. 5(2x – 1)2 – 2(3x + 1)(1 – 3x) d, (12x2y -6xy2 -8xy ): 4xy
Bài 3: (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử .
a, x2-16 c, x2 – 3x – 4
b , x3 – 25x d , x2 – xy – x +y
Bài 4: (0.5 điểm) Cho a+b +c =0.
Chứng minh rằng a3 + b3 +c3 =3abc

Đề 4
Bài 1. (3 điểm)Viết các hằng đẳng thức đáng nhớ sau: Bình phương một hiệu, Hiệu hai lập phương, Lập phương một tổng
Bài 2: (3 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.