Một số đề ôn tập toán 7 có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Một số đề ôn tập toán 7 có đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Các đề tổng hợp toán 7 có đáp án
* Theo yêu cầu
Đề I
Phần 1: Trắc nghiệm khách quan(3,0 điểm ):
(Từ câu1 đến câu 8: Chọn câu trả lời đúng)
Câu1 : Kết quả của phép tính (-0,15là :A . 1 ; B . -1 ; C . ; D . –
Câu 2: thì x bằng : A . -2 ; B . 2 ; C . -16 ; D . 16
Câu3: Cho biết x5:x2 = , vậy x bằng : A . 5 ; B . ; C . 25 ; D .
Câu 4 : Đa thức P(x) = -x2+3x+4 có nghiệm là :A . 1 ; B . 0 ; C . 2 ; D . 4
Câu 5: Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3:4:5 và chu vi tam giác là 60cm .Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là :
A . 16 cm ,18cm , 26cm ; B . 9cm ,22cm , 29cm
C . 14cm ,18cm , 28cm ; D . 15cm , 20cm ,25cm
Câu 6 : (ABC có góc A = 800 , các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Góc BIC có số đo là : A . 800 ; B . 1000 ; C . 1200 ; D . 1300 
Câu 7: Cho (ABC vuông tại A có AB = 5cm ; AC = 8cm , độ dài cạnh BC là A . 10cm ; B . cm ; C . cm ; D . 12cm
Câu 8: (ABC có góc A = 450  ; Góc B = 750 ta có
A . AB < BC < CA ; B . BC < AB < AC
C . CA < AB < BC ; D . CA < BC < AB
Câu 9: Xác định Đ-S trong các câu sau:
a)Nếu x ≠ 0 thì ( x (>0
b) Nếu a >b thì

Hỏi và đáp