Mot so de on tap chuong III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Mot so de on tap chuong III, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A/TRẮC NGHIỆM:Điền dấu X vào ô thích hợp. (2.5đ)
Câu
Nội dung
Đ
S

1
Phương trình (x-3).(2x+1) = 0 có nghiệm x1= 3; x2 =

2
Phương trình 3x-5= 6x+7 là phương trình bậc nhất một ẩn

3
Phương trình = 0 cóĐKXĐ: x( -2; x ( -1

4
Phương trình có kết quả là 1

5
Phương trình –6x = 0 có nghiệm x = 0

6
(x-1)(x+3)=2 là phương trình bậc nhất một ẩn

II/TỰ LUẬN(7,0đ)
1.Giải phương trình
a/2x-3= 3x -7 (1 đ)
b/ 4x-8×2= 0 (1 đ)
c/(1 đ)

2/Giải phương trình :
(1 đ)
2/Tìm số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số bằng 7. Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số thì được số lớn hơn số đã cho là 180 (3 đ)

Đề kiểm tra chương 3 đại số 8
I Trắc nghiệm :Khoanh tròn vào kết quả em chọn :
Câu 1 : Trong các kết luận sau kết luận nào sai :
x =2 là một nghiệm của PT
PT vô nghiệm
PTrình 3(x – 1)= 3x -3 có vô số nghiệm .
X = -1 là một nghiệm của pt
Câu 2 : Các pt sau pt nào là pt bậc nhất một ẩn :
A . B. C . D. 0x +5=0
Câu 3 : Cho pt mx = n (1) . Khẳng định nào sau đây đúng nhất :
pt (1) vô nghiệm m = 0 , n ≠ 0.
pt (1) có nghiệm duy nhất m ≠ 0 và n ≠ 0.
pt (1) có nghiệm duy nhất m = 0 , n = 0.
pt (1) vô số nghiệm m = 0 , n ≠ 0.
Câu 4 : Khẳng định nào sau đây sai :
A. pt pt
B . pt 3(x-5) -7 = 0 pt 3x – 15 = 7
C . pt pt
D. x + 3 = 4 pt x(x + 3 ) = 4x
II . Tự luận :
Bài 1 : Tìm m để pt (2m + 1 ) + ( m – 1)x +2m – 3 = 0 có nghiệm là x = -2
Bài 2 : Giải bài toán bằng cách lập pt :
Một người công nhân được giao làm một số sản phẩm , dự định mỗi giờ làm 23 sản phẩm để hoàn thành đúng thời gian được giao . Do cảI tiến kĩ thuật mỗi giờ đã làm được 31 sản phẩm . Vì vậy không Các hoàn thành sớm hơn dự định 2 giờ mà còn làm vượt 18 sản phẩm so với tổng số sản phẩm được giao . Hỏi người công nhân đó được giao làm bao nhiêu sản phẩm ?
Bài 3 : giải các pt sau ;
a)
b
TRẮC NGHIỆM . ( 2 điểm )
Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu đó
1. Trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất một ẩn là:
A. x2 – 5x +4 = 0 B. – 0,3 x + 0,5 = 0
C. -2x + y = 0 D. ( 2y -1)( 2y +1) = 0
2. Cho trình: 3x – 6 = 0, trong các trình sau trình nào trình đã cho
A. x2 – 4 = 0 B. x2 – 2x = 0 C. x – 2 = 0 D. 3x = -6.
3. Phương trình ( x – 3 ) ( 5 – 2x) = 0 có tập nghiệm S là :
A. B. C. D.
4. Điều kiện xác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.