Một số đề kiểm tra Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Một số đề kiểm tra Toán 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra toán 8-Chương III-Tiết 56
I)Đề bài:
Bài 1:(1,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng định
nào sai
a)Hai phương trình có cùng tập nghiệm thì tương đương
b)Hai phương trình vô nghiệm thì tương đương
c) Hai phương trình có vô số nghiệm thì tương đương
Bài 2:(1,5 điểm)
Hãy khoanh trònvào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Điều kiện xác định của phương trình 1
A.x3 B.x2 C. x3 và x2 D.x0

Bài 3:(3 điểm). Giải phương trình
a
b) (x+2)(3-4x)- (x2-4x+4)=0
Bài 4(4 điểm)
Một ô tô đi từ A đến B lúc 7 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến B ô tô nghỉ lại 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 50km/h, về đến A lúc 11giờ 6 phút
Tính quãng đường AB

II) Đáp án và biểu điểm
Bài 1:(1,5 điểm):Câu đúng a,b
Bài 2:(1,5 điểm):Phương án đúng
Bài 3:(3 điểm)
Quy đồng khử mẫu: 2(3x-2)-5.12=30,5 điểm

Hỏi và đáp