Một số đề kiểm tra HK II. Toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Một số đề kiểm tra HK II. Toán 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ

có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 0x + 2y = 5 được biểu diễn bởi
A. Đường thẳng y = 2x – 5 B. Đường thẳng y = 5 – 2x
C. Đường thẳng y = C. Đường thẳng x =

Câu 2: Cặp số (1; 3) là nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. 3x – 2y = 3 B. 3x – y = 0 C. 0x + 4y = 4 D. 0x – 3y = 9.

Câu 3: Cho phương trình 2x – y = 2 (1) . Phương trình nào sau đây có thể kết hợp với (1) để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm?
A. 2y = 2x -2 B. y = 1 + x C. 2y = 2 – 2x D. y = 2x – 2.
A. đồng biến với mọi x. B. đồng biến khi x >0 và nghịch biến khi x < 0.
C. nghịch biến với mọi x D. đồng biến khi x 0.
Câu 5: Điểm A( −1;4) thuộc đồ thị hàm số y = mx2 khi m bằng: A. 2 B. −2 C. 4 D. −4.
Câu 6: Cho hình vẽ bên, biết MN >PQ (MN, PQ là các cung nhỏ của đường tròn tâm O). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. sđ MN = sđ PQ B. sđ MN >sđ PQ C. sđ MN < sđ PQ
D. Không so sánh được sđ MN và sđ PQ .

Câu 7: Cho hình vẽ bên, biết MN là đường kính của (O) và 700 . Số đo
trong hình là bao nhiêu ?
A. 200 B. 700 C. 350 D. 400.
A. có 2 điểm chung. B. chỉ có 1 điểm chung. C. không có điểm chung. D. có vô số điểm chung.
A. 600 B. 700 C. 1200 E. 1300.
Câu 10: Hệ số b’ của phương trình x2 + 2(2m – 1)x + 2m = 0 là:
A. m – 1 B. – 2m C. –(2m – 1) D. 2m – 1.
Câu 11: Một nghiệm của phương trình 2×2 – (k – 1)x – 3 + k = 0 là:
A. B. C. D.
Câu 13: Phương trình x2 − 5x + 6 = 0 có tập nghiệm là
A. −2; −3 B. 1; 6 C. 4; 6 D. 2; 3.
Câu 14: Tổng hai nghiệm của phương trình: 2×2 + 5x − 3 = 0 là:
A. B. C. D.
Câu 15: Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 2×2 − 5x + 2 = 0. Khi đó x12+x22 bằng
A. 17 B. -17 C. D.
Câu 16: Cho hình chữ nhật MNPQ có chiều dài MN = 3cm; chiều rộng NP = 2cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài MN của nó ta được hình trụ. Diện tích xung quanh hình trụ là:
A. 6cm2 B. 8cm2 C.12cm2 D. 18cm2
II. Tự luận (6 điểm)
Cho hàm số
a)Vẽ đồ thị (P) hàm số trên.

b)Tìm m để đường thẳng có phương trình y = m + x cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
Câu 18: (1.5 đ) Một tam giác vuông có cạnh huyền là 15 cm và hai cạnh góc

vuông hơn kém nhau 3cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác đó.

Câu 19: (3 đ) Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ dây CD vuông góc với đường kính AB tại H. Gọi M là điểm chính giữa cung nhỏ CB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.