Một số đề kiểm tra 15 phút kỳ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Một số đề kiểm tra 15 phút kỳ II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

bài kiểm tra Toán 8- tiết:62
Môn: Hình học lớp 8 (Thời gian làm bài: 15 phút)
Họ và tên: …………………………………………………….. Học sinh lớp: …8………….
Kiểm tra : ngày….. tháng……. năm.200……
Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào câu đúng trong các câu sau:
Hình hộp có độ dài các cạnh là a: b: c thì thể tích hình hộp được tính bởi công thức:
A, V = a2bc.
B, V =
C, V = abc
D, V =
Câu 2: Cho hình hộp ABCD A`B`C`D` có AA` = 7cm, AB = 4cm , AD = 3 cm
a. Tính thể tích hình hộp
b. Tính AC`
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

đáp án: bài kiểm tra Toán 8- tiết 62
Môn: Hình học lớp 8 (Thời gian làm bài: 15 phút)

Câu
Nội dung đáp án
Điểm

1.
ý C Đúng
2điểm

2.

2điểm

a. Tính thể tích hình hộp : V = a.b.c = AA`.AB.AD = 7.4.3 = 84 cm3
1,5điểm

b. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật suy ra: ABC vuông tại B
AC2 = AB2 + BC2 (BC = AD)
1điểm

AC2 = 25 = 52 AC = 5 cm
1,5điểm

* CAC` vuông tại C : AC`2 = AC2 + CC`2 = 25 + 49 = 74
1điểm

AC =

Hỏi và đáp