Một số đề + đ. án kiểm tra chương I.Đại 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Một số đề + đ. án kiểm tra chương I.Đại 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:……………………………………………………………. Môn: Đại số 8
Lớp 8A
Phách

………………………………………………………………………………………………………………
Điểm
Lời phê của giáo viên
Phách

ĐỀ:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
1) ( – x )6 : ( – x )3
A. – x3 B. x3 C. – x4 D. x4
2) ( x2 – 2x + 1 ) : ( x – 1 ) =
A. x + 1 B. x – 1 C. x – 2 D. x + 2
3) ( x – 2 )( –x – 2 ) =
A. x2 – 4 B. x2 + 4 C. –x2 + 4 D. –x2 – 4
4) –2x ( x – 1 ) =
A. 2×2 – 2x B. 2×2 + 2x C. – 2×2 – 2x D. – 2×2 + 2x
5) ( x – 3 )( x2 + 3x + 9 ) =
A. x2 – 9 B. x2 + 9 C. x3 – 27 D. x3 + 27
6) (3 + x ) ( 3 – x ) =
A. 6 – x2 B. 6 + x2 C. 9 + x2 D. 9 – x2
II/ TỰ LUẬN:
Câu 1: (3 điểm) Tìm x biết:
a/ x3 – 3x = 0
b/ 2x ( x – 2 ) – ( x – 2 ) = 0
Câu 2: (3 điểm).
Cho A = x3 + x2 – x + m và B = x + 2
a/ Làm tính chia A cho B.
b/ Tìm các giá trị của m để A B
Câu 3: (1 điểm)
Chứng minh giá trị biểu thức x2 + 6x +12 > 0 với mọi .
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:……………………………………………………………. Môn: Đại số 8
Lớp 8A
Phách

………………………………………………………………………………………………………………
Điểm
Lời phê của giáo viên
Phách

ĐỀ:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
1) ( – x )6 : ( – x )2 =
A. – x3 B. x3 C. x4 D. – x4
2) – 3x ( 2x – 2 ) =
A. 6×2 – 6x B. – 6×2 + 6x C. – 6×2 – 6x D. 6×2 + 6x
3) ( 4x – 2 )(4x + 2 ) =
A. 16×2 – 4 B. 16×2 + 4 C. 4×2 + 4 D. 4×2 – 4
4) ( x – 2 )( x2 + 2x + 4 ) =
A. x2 – 4 B. x2 + 4 C. x3 – 8 D. x3 + 8
5) ( x2 – 3x + 2 ) : ( x + 2 ) =
A. x + 1 B. x – 1 C. x + 2 D. x – 2
6) (– 2x – 1 ) ( 2x – 1 ) =
A. –4×2 + 1 B. 4×2 – 1 C. 2×2 – 1 D. –2×2 + 1
II/ TỰ LUẬN:
Câu 1: (3 điểm) Tìm x biết:
a/ 3×3 – 27x = 0
b/ ( x – 1 )( x + 2 ) – x – 2 = 0
Câu 2: (3 điểm).
Cho A = x4 + x3 + x2 + ax + b và B = x2 + 2x + 2
a/ Làm tính chia A cho B.
b/ Tìm các giá trị của a và b để A B
Câu 3: (1 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C , với C = – x2 + 10x – 23
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:……………………………………………………………. Môn: Đại số 8
Lớp 8A
Phách

………………………………………………………………………………………………………………
Điểm
Lời phê của giáo viên
Phách

ĐỀ:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.