mot so bai toan kho de – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về mot so bai toan kho de, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: CMR:với mọi n thuộc N thì: (n+3).(n+8 )+15 không chia hết cho 25 Bài 2: Cho a;b;c;d thuộc Z sao cho:a^2+ac+ba=1-bc CMR:b=c Bài 3: Cho 50 số tự nhiên, trong đó nếu có 4 số khác nhau thì chúng phải lập được thành một tỉ lệ thức. chứng mình rằng trong 50 số đó: a/ Có nhiều nhất 4 số khác nhau. b/ Có ít nhất 13 số bằng nhau BÀI GIẢI
CÂU 1: Giải : ta có *nếu n chia hết cho 25->(n+3)(n+8 ) chia 25 dư 24 ->(n+3)(n+8 )+15 ko chia hết cho 25 *nếu n chia 25 dư -3 hoặc -8 ->(n+3)(n+8 )chia hết cho 25->(n+3)(n+8 )+15 ko chia hết cho 25 *nếu n chia 25 dư #-3 và -8 ->(n+3)(n+8 ) ko chia hết cho 25 ->để (n+3)(n+8 )+15 chia hết cho 25 ->(n+3)(n+8 ) chia 25 dư 10 mà n+3 và n+8 có hiệu là 5->2 số này ko thể chia 25 dư 10 vậy với mọi n € N thì (n+3)(n+8 )+15 ko chia hết cho 25`
CÂU 2: Cho a;b;c;d thuộc Z sao cho:a^2+ac+ba=1-bc CMR:b=c a^2+ac+ba=1-bc ->a(a+c)+ba+bc=1-> a(a+c)+b(a+c)=1-> (a+b)(a+c)=1 ta phân tích 1 thành tích 2 số nguyên ta có: 1=1.1=-1.(-1) -> a+b=1 và a+c=1-> a+b=a+c-> b=c hoặc a+b=-1 và a+c=-1 a+b=a+c b=c vậy với mọi a;b;c thuộc Z mà a^2+ac+ba=1-bc thì c=b
CÂU 3: giả sử có 5 số tự nhiên khác nhau: a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.