Một số bài toán hình hay lớp 7 cho học sinh giỏi đây – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Một số bài toán hình hay lớp 7 cho học sinh giỏi đây, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Một số bài toán hình học hay lớp 7 (có đáp án).
Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A, góc A < 90. Kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc với AB. Gọi K là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng AK là tia phân giác của góc A.

Bài 2: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Một đường thẳng d bất kì luôn đi qua A. Kẻ BH và CK vuông góc với đường thẳng d. Chứng minh rằng tổng BH^2+CK^2 có giá trị ko đổi.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB >AC). Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Kẻ DK vuông góc với BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE=AB. Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt tia DH ở K. Chứng minh rằng:
BA=BH
Góc DBL=45 độ

Đáp án:
Bài 1:

Tam giác ABD =tam giác ACE (cạnh huyền – góc nhọn) suy ra
AD=AE
Tam giác ADK = tam giác AEK (cạnh huyền – góc nhọn) suy ra
Góc DAK= góc EAK

Bài 2:

Hỏi và đáp