Một số bài tập về hàm số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Một số bài tập về hàm số, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỐ BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ
Bài 1: Trên Oxy, (d) tia phân giác các góc I và III. Và () có trình là y=−x. Trên hai các A(1;1) và B(-2;2). Xác trình (d) và tính tích tam giác AOB (O là ).
Bài 2: Trên Oxy, (d) tia phân giác các góc I và III. (d) là hàm nào?
Bài 3: Cho hàm y=|x|+|1−x|
hàm .
Tìm giá hàm .
Bài 4: Cho hàm y=|x+2|+|3−x|
hàm .
d là có trình y=7 hàm y=|x+2|+|3−x|thành hình thang. Tính tích hình thang đó.
Bài 5: Cho hàm y=+b
a)Xác b hàm hoành A có hoành là 2.
b) Với b vừa tìm được, xác định tọa giao điểm B với trục tung và vẽ đồ thị hàm số.

c) Tính tích tam giác AOB (O là ).
Bài 6: đi xe thành A lúc 6 sáng 8 km/h. 9 30, khi B, 1 , sau đó D 10 km/h và D lúc 12 .
đi xe .
Trên , xét xem lúc 11 , còn cách D bao nhiêu km?

Bài 7: Cho A(1;−1);B(1;2);C(−2;2);D(−2;−1
các đó trên .
Tính tích hình A; B; C; D.
BD hai Ox; Oy M; N. minh SOMN=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.