Một số bài tập ôn hè – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Một số bài tập ôn hè, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài kiểm tra số 3. Môn Đại số. Thời gian: 35 phút.
Họ và tên: Phạm Thị Hà
Câu 1: Tìm x biết: a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 2: Tìm x để biểu thức sau nhận giá trị lớn nhất, tìm giá trị đó:
Câu 3: Ba cạnh của một tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 3; 5; 4. Tìm ba cạnh của tam giác biết chu vi tam giác là 120.

Đáp số

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Bài kiểm tra số 3. Môn Đại số. Thời gian: 35 phút.
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhật Hồng
Câu 1: Tìm x biết: a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 2: Tìm x để biểu thức sau nhận giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị đó:
Câu 3: Ba cạnh của một tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 3; 2; 4. Tìm ba cạnh của tam giác biết chu vi tam giác là 90.

Đáp số

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Bài kiểm tra số 3. Môn Đại số. Thời gian: 35 phút.
Họ và tên: Phạm Thị Hà (nt)
Câu 1: Tìm x biết: a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 2: Tìm x để biểu thức sau nhận giá trị lớn nhất, tìm giá trị đó:
Câu 3: Ba cạnh của một tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 4; 5; 6. Tìm ba cạnh của tam giác biết chu vi tam giác là 60.

Đáp số

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Bài kiểm tra số 3. Môn Đại số. Thời gian: 35 phút.
Họ và tên Bùi Thị Anh
Câu 1: Tìm x biết: a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 2: Tìm x để biểu thức sau nhận giá trị lớn nhất, tìm giá trị đó:
Câu 3: Ba cạnh của một tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 2; 5; 4. Tìm ba cạnh của tam giác biết chu vi tam giác là 99.

Đáp số

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Bài kiểm tra số 3. Môn Đại số. Thời gian: 35 phút.
Họ và tên Lê Thị Phương
Câu 1: Tìm x biết: a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 2: Tìm x để biểu thức sau nhận giá trị lớn nhất, tìm giá trị đó:
Câu 3: Ba cạnh của một tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 5; 7; 9. Tìm ba cạnh của tam giác biết chu vi tam giác là 168.

Đáp số

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Bài kiểm tra số 3. Môn Đại số. Thời gian: 35 phút.
Họ và tên Lê Đức Thịnh
Câu 1: Tìm x biết: a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 2: Tìm x để biểu thức sau nhận giá trị lớn nhất, tìm giá trị đó:
Câu 3: Ba cạnh của một tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 7; 4; 9. Tìm ba cạnh của tam giác biết chu vi tam giác là 180.

Đáp số

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.