Một bài toán khó nhờ các thầy trợ giúp – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Một bài toán khó nhờ các thầy trợ giúp, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 5: (1 điểm)
Cho n số x1, x2, xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1. x2 + x2. x3 + xn x1 = 0 thì n chia hết cho 4.

Hỏi và đáp