mon toan lop 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về mon toan lop 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kỳ thi kiểm tra chất lợng học kì I
Trường THCS TRần phú Năm học : 2010 -2011
Họ và tên ………………………… ………………………… Môn : Toán 6
Lớp : 6……………………… Thời gian : 45 phút

Họ tên, chữ ký GT

Số phách

Điểm bằng số:
Điểm bằng chữ :
Số phách

Đề bài A:
Câu 1( 3 điểm): Tính:
a) 65 – ( 6.42 – 3.52) b)
c)
Câu 2( 2 điểm): Tìm x biết:
a) 75 – x = 83 – ( 35 – 7) b) 15 – ( 2x -3) = 6
c) d) 5x +12 = 23.33
Câu 3( 2 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 21m, chiều rộng là 15m. Người ta trồng cây xung quanh vườn sao cho khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp đều nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây. Khi đó số cây trồng được là bao nhiêu? (Biết rằng mỗi góc vườn được trồng 1 cây).
Câu 4( 2 điểm): Vẽ đoạn thẳng AB = 8cm. Trên tia AB lấy 2 điểm M và N sao cho AM = 3cm, AN = 6cm.
Tính độ dài các đoạn thẳng MB, NB.
Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng này AN hay không? Vì sao?
Câu 5( 2 điểm): Cho
Chứng minh rằng: A 7, A 15
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án và biểu điểm.
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
( 3 điểm):
65 – ( 6.42 – 3.52) = 65 – (6.16 – 3.25)
= 65 – (96 – 75) = 65 – 21 = 44
b)
=
=
= 0 +( – 92) = – 92
c)

0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm

Câu 2
( 2 điểm):
75 – x = 83 – ( 35 – 7)
75 – x = 83 – 28
75 – x = 55
x = 75 – 55
x = 20
Vậy x= 20
b) 15 – ( 2x -3) = 6
2x – 3 = 15-6 = 9
2x = 12
x = 6
c)

x = 1
d) 5x +11 = 23.33
5x +11 = 8.27
5x = 216 -11
x = 205:5 = 41

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

Câu 3( 2 điểm):
Vì khoảng cách giữa hai cây liên tiếp đều nhau và mỗi góc vườn trồng được 1 cây nên khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là ước chung lớn nhất của 15 và 21.
21 =3.7 15 =3.5
ƯCLN(21;150) = 3
Khi đó số cây trồng được là:
Vậy – Khoảng cách lớn nhất 3m
– Số cây trồng được là 24( cây)

0.5 điểm

0.25 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm

0.25 điểm

Câu 4
( 2 điểm):
• • • •

a) Vì AM < AB ( 3 < 8 ) nên M nằm giữa A và B nên:
AM + MB = AB => MB = AB – AM = 8 – 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.