May tinh cam tay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về May tinh cam tay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT TRÀ ÔN ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
TRƯỜNG THCS VĨNH XUÂN NĂM HỌC 2014- 2015
Thời gian gian làm bài 90 phút

Quy ước: Khi tính gần đúng thì lấy kết quả với 4 chữ số thập phân
Bài 1 (15 điểm) Cho ABC vuông tại A có đường cao AH và đường phân giác AD ( H, D BC), biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tìm số đo góc BAH, góc HAD (làm tròn đến phút), độ dài AH, AD, và diện tích ACD.
= ………………………………………..………………. ; = ……………………………………..…………………. ;

AH = ………………………………………..…………………. ; AD = ………………………………………..…………………. ;

SACD = ………………………….……………..………………. ;
Bài 2 (10điểm) Cho đđa P(x) = x5 + 2×4 – 3×3 + 4×2 – 5x + m
a)Tìm m để P(x) có nghiệm x = 2. Kết quả m = ……………………………………..……

b)Tìm m để P(x) chia hết cho x – 2,5. Kết quả m = ……………………………………..……
Bài 3 (10điểm)
a)Tìm chữ số thập phân thứ 2014 trong phép chia 21 cho 13 . Kết quả: ………………………

b)Tìm chữ số hàng chục của 232015. Kết quả: …………………
Bài 4 (10điểm)
a) Đổi các số sau thành phân số tối giản: 1,2(3) ; -2,1(133)
1,2(3) = ………………… ; -2,1(133) = …………………

b) Cho a = 38743; b = 157993; c = 1193984 Tìm ƯCLN(a;b) và BCNN(a;b;c).

ƯCLN(a;b) = …………………………………… ; BCNN(a;b;c) = ………………..……………………..……
Bài 5 (10điểm)
a) Tính đúng 8567899 x 654787 = ……..……………………..…………………..……………………..……

b) Tìm các ước nguyên tố của A =17513 + 19573 + 23693
Các ước nguyên tố của A là: ……………..……………………..…………………..……………………..……
Bài 6 (10điểm)
a) Tìm số dư khi chia 2×3 + x2 – 3x + 5 cho x + 11 ; quả: …………..……………………..……

b) Tìm a để ) x4 + 7×3 + 2×2 + 13x + a chia hết cho x + 6 ; quả: a = ..……………………..……
Bài 7 (5điểm)
Tìm số n N* sao cho ; quả: n = ..……………………..……
Bài 8 (10điểm)
a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử – 17×3 + 37×2 – 7 x – 15
quả – 17×3 + 37×2 – 7 x – 15 = ……………………..…………………………..…………………………..……

b) Tìm nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn: chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 6 dư 5, chia cho 7 dư 6, chia cho 8 dư 7, chia cho 9 dư 8, chia cho 10 dư 9.
Số đó là : ……………………………………………….

Bài 9 (20điểm) Giải các phương trình sau:
a) ; quả: = ..……………………..……
b) ; quả: = ..……………………..……
Bài 10 (10điểm)
a) Tính , biết với . Tìm được …………………………………..

b) Chia cho được thương là dư là . Chia cho được thương là dư là . Hãy tìm ? quả: = ..……………………..……
—————— Hết ——————-
Vĩnh xuân, ngày 10 tháng 11 năm 2014.
GV ra đề

Nguyễn Văn Bửu

PHÒNG GD – ĐT TRÀ ÔN ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
TRƯỜNG THCS VĨNH XUÂN NĂM HỌC 2014 – 2015
Thời gian gian làm bài 90 phút
ĐÁP ÁN
Quy ước: Khi tính gần đúng, chỉ lấy kết quả với 4 chữ số thập phân

Bài 1 (15điểm) Cho ABC vuông tại A có đường cao AH và đường phân giác AD ( H, D BC), biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tìm số đo góc BAH, góc HAD (làm tròn đến phút), độ dài AH, AD, và diện tích ACD.
= ……………36052’……………..………………. ; = ………………808’……………..…………………. ;

AH = …………………4,8 cm……..……….……………. ; AD = ………………4,8488 cm …………..…………. ;

SACD = ………………13,7145 cm2 ………..………. ; Mỗi kết quả đúng đạt 3 điểm
Bài 2 (10điểm) Cho đđa P(x) = x5 + 2×4 – 3×3 + 4×2 – 5x + m
a)Tìm m để P(x) có nghiệm x = 2. Kết quả m = ………………-46………… (5 điểm )

b)Tìm m để P(x) chia hết cho x – 2,5. Kết quả m = ……………-141,40625………(5 điểm )
Bài 3 (10điểm)
a)Tìm chữ số thập phân thứ 2014 trong phép

Hỏi và đáp