MẪU ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 – CHƯƠNG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về MẪU ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 – CHƯƠNG I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Ngư Lộc
* Đề A :
Kiểm tra 45 phút – chương i – số 2
Môn : Hình học 6

Họ và tên : ……………………………………………………………… – Lớp : ………………………………
Điểm

Nhận xét của Thầy – Cô giáo

I – Phần Trắc Nghiệm (5 điểm

Câu 1 : (1điểm) Khoanh tròn vào các chữ cái đầu câu cho đáp án đúng :
a)Để đặt tên cho điểm, người ta thường dùng :
a. Một chữ cái viết thường (như a, b, …)
b. Một chữ cái viết hoa (như a, b, …)
c. Bất kì chữ cái viết thường hoặc chữ cái viết hoa.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
b) Để đặt tên cho một tia, người ta thường dùng :
a. Hai chữ cái viết thường.
b. Một chữ cái viết hoa (làm gốc) và một chữ cái viết thường.
c. Một chữ cái viết hoa.
d. Một chữ cái viết thường.
Câu 2 : (3 điểm) Lấy số thứ tự chỉ các hình ở cột A, đặt vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột B.

Cột A
Cột B

1
B
A

A. Đoạn thẳng AB

2

A B

B. Tia AB
C. Đường thẳng AB
D. 3 điểm không thẳng hàng
E. Có một điểm cách đều 2 điểm Avà B

F. Có một điểm là trung điểm của đoạn thẳng AB

G. 3 điểm thẳng hàng

3
M

NP

4
B
A

5

6

Câu 3 : (1 điểm) Điền dấu vào ô thích hợp.
STT
dung
Đúng

1
Nếu AM + MB = AB thì ba điểm A, M, B thẳng hàng.

2
Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng CD thì M nằm giữa hai điểm C và D.

II – Phần Tự Luận (5 điểm
Hai đường thẳng ab và mn cắt nhau tại C. Lấy điểm D thuộc tia Ca, điểm E thuộc tia Cb sao cho CD = CE = 2cm. Trên tia Cm, lấy điểm F sao cho FC = 3cm; Trên tia Cn lấy điểm G sao cho CG = 4cm.
1 – Vẽ hình theo đề bài trên.
2 – Hãy ghi tên hai cặp tia gốc C đối nhau.
3 – Cho biết điểm C nằm giữa Các cặp điểm nào ?
4 – Tính độ dài đoạn thẳng FG.
5 – Giải thích vì sao C là trung điểm của DE ?
Bài làm (dành cho phần tự luận)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..
Trường THCS Ngư Lộc
* Đề b :
Kiểm tra 45 phút – chương i – số 2
Môn : Hình học 6

Họ và tên : ……………………………………………………………… – Lớp : ………………………………
Điểm

Nhận xét của Thầy – Cô giáo

I – Phần Trắc Nghiệm (5 điểm

Câu 1 : (1 điểm) Khoanh tròn vào các chữ cái đầu câu cho đáp án đúng :
a) Để đặt tên cho một đường thẳng, người ta thường dùng :
a. Hai chữ cái viết hoa (như m, n, …) hoặc một chữ cái viết thường.
b. Một chữ cái viết thường và một

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.