matran+de+dapan chuong 2 Đs 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về matran+de+dapan chuong 2 Đs 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề ( gồm 2 trang)
Bài 1:( 1,0đ) Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất

————————————————————————————————————————————————————————————————
Bài 2: ( 2,0 đ) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:
a = 2 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A( 1; 5 )
Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = – 3 x và đi qua điểm B(-1; 4)

a)————————————————b)—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Bài 3: (1,0 đ) Hàm số nào sau đây đồng biến, hàm số nào nghịch biến:
a) y = – 9 x +2 b) y = 5x – 7

——————————————————————————————————————————————————————————————————–
Bài 5 :(2,0đ) 1/.Tìm hệ số góc của các đường thẳng sau: (1,0 đ)
(d1): y = 2 x – 5. (d2): y = -3,6 x +1
2/. Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x + 4k và y = ( 3m + 1)x+ 3k – 5. Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song? (1,0 đ)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bài 4: (4,0đ) Cho hai hàm số :y = x + 2 ( d1 ) và y = – x + 4 ( d2 )
a)Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị hai hàm số trên. (2,0 đ)
b) Gọi giao điểm của các đường thẳng (d1) và (d2) với trục hoành theo thứ tự là A và B. Gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C (1,0 đ)
c)Tính chu vi của tam giác ABC và diện tích ABC. (1,0 đ)
( đơn vị đo trên các trục toạ độ là centimet)
Bài làm
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Hết

Hỏi và đáp