MATRAN+DE KTRA T18 DS6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về MATRAN+DE KTRA T18 DS6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18
Ngày soạn : 9/10/2009
Ngày dạy : …../…/2009

KIỂM TRA 45’

I. Mục tiêu :
– HS được kiểm tra Mọi kiến thức đã học về :
+ Tập hợp, phần tử của tập hợp, tính giá trị của biểu thức, tìm số chưa biết.
+ Các bài tập tính nhanh, tính nhẩm
– Rèn khả năng tư duy, tính toán, chính xác, hợp lí.
– Kiểm tra kĩ năng vận dụng linh hoạt các tính chất của các phép tính
– Có ý thức tự giác, trình bày sạch sẽ.
II. Phương pháp dạy học :
III. Chuẩn bị của GV và HS :
GV: Bảng phụ ghi đề kiểm tra.
HS: Giấy làm bài
IV. Tiến trình bài học:
MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Khái niệm về tập hợp, tập hợp N, số phần tử của tập hợp..
Nhận biết về tập hợp, Số phần tử của tập hợp.

Vận dụng các phép tính để tìm giá trị một tổng các số hạng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
3(1;2;3)
2,0đ

1
1,0đ
4
3,0đ
30%

2 .Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Nhận biết kết quả các phép tính về lũy thừa

Vận dụng phép luỹ thừa để tính toán tìm giá trị x trong một biểu thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1(4)
1,0đ

1c
1,0đ

2
2,0đ
20%

3.Các phép tính về số tự nhiên.

Biết tính giá trị của một biểu thức và tìm giá trị x trong một biểu thức.
Vận dụng các phép tính để tìm giá trị một biểu thức, tìm giá trị x trong một biểu thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%

1a;2a
2,0đ

1b,
2b;c
3,0đ

5
5,0đ
50%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ%
4
3,0đ
30%
2
2,0đ
20%
5

50%
11
10đ

ĐỀ KIỂM TRA
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án mà em chọn đúng (các câu 1, 2, 3):
1. Tập hợp có số phần tử là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
2. Chọn câu sai:
Cho tập hợp A =. Các phần tử của A là :
A. A = B. A = C. A = D. A =
3. Điền vào chỗ trống ở mỗi dòng để được ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần:
2005 ; …… ; ……
…….. ; ………; x+2 với x N
4. Điền dấu “x” vào ô thích hợp

Câu
Đúng
Sai

62.67 = 614
72.73 = 75
55:5 = 54
95:9 = 95
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

II. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1 : ( 3 điểm ) Thực hiên phép tính (bằng cách hợp lí nếu có ) :
a) 125 + 70 + 375 +230 b) 62: 4.3 +2. 52 c) 150 :
Bài 2 : ( 3 điểm ) Tìm x N biết :
a) 6x – 5 = 31 b) 14. (x – 5 ) = 28 c) 2= 16
Bài 3 : ( 1 điểm ) Cho
Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử .
Tính tổng các phần tử của A.

HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài

Nội dung
Điểm

1
2
3

4
C
C
a) 2006, 2007
b) x, x+1
S
Đ
Đ
S
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

Bài 1:
(3 điểm)
a) 62:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.