matran-de-dapangiuaki2-toan8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về matran-de-dapangiuaki2-toan8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN TOÁN KHỐI 8
Thời gian 60 phút
Không kể thời gian giao đề

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình đưa về dạng ax+b=0, phương trình chứa ẩn dưới mẫu
Nhận biết được phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải, Hiểu được đk tồn tại của một phương trình để xác định được ĐKXĐ
Hiểu được nghiệm của phương trình là thỏa mãn phương trình đó, từ đó thay vào phương trình để tìm được hệ số.
Vận dụng được các bước giải phương trình bậc nhất một ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 đ
10%
1
1
10%
1
0,5 đ
5%

1

10%

5
3,5 điểm
35%

Tỉ số 2 đoạn thẳng, diện tích đa giác, định lí Talet.
Tính được tỉ số 2 đoạn thẳng, áp dụng Talet tính được đoạn thẳng
Tính được tỉ số diện tích của hai tam giác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 đ
10%
2

10%

1
0.5
5%

5
2.5 đ
25%

Giải bài toán bằng cách lập pt

Thực hiện đúng các thao tác giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

20%

1

20%

Tam giác đồng dạng

Chứng minh được hai tam giác đồng dạng

Vận dụng tam giác đồng dạng và tỉ số chân đường phân giác để chứng minh hệ thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1
10%

1
1
10%
2
2
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2 đ
20%
3

20%
2
1 đ
10%
1

10%

2

30%

1
1 đ
10%
13
10 đ
100%

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN- TIN
ĐỀ KỂM TRA GIỮA KÌ II- NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN- KHỐI 8
THỜI GIAN: 60 phút

Đề bài:
Trắc nghiệm: Chọn phương án đúng
Câu 1: Nghiệm của phương trình 2(x-1) = 0 là:
A. x=1 B. x= -1 C. x1 D. x = 2
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:
B. C. D.
Câu 3: Cho phương trình x-2m+1 = 0 có nghiệm x = 3 thì m có giá trị là:
m = 2 B. m = 1 C. m = -1 D. m = -2
Câu 4: Công thức tính diện tích hình bình hành S có cạnh a ứng với đường cao h là:
S= (a+h):2 B. S= ah:2 C. S= 2(a+h) D. S= ah
Câu 5: Cho tam giác ABC có , MN//BC và Cho AN = 6 thì NC bằng:
NC = 8 B. NC = 6 C. NC = 4 D. NC = 2
Câu 6: Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC khi đó
B. 1 C. D. 2
II. Tư luận: ( 7 điểm)
Bài 1: Giải phương trình:
x(x-3)+2(x-3)=0 b)
Bài 2: Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h. Lúc về nhà đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút. Tính quãng đường từ nhà đến trường.
Bài 3: Cho ΔABC có AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB lấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.