Ma trận_Đề_HD chấm: Chương III hình 9-THCS Hà Bình – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Ma trận_Đề_HD chấm: Chương III hình 9-THCS Hà Bình, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT HÀ TRUNG
TRƯỜNG THCS HÀ BÌNH

BÀI KIỂM TRA SỐ 2
Môn: HÌNH HỌC 9
(Thời gian làm bài 45 phút)

MA TRẬN THIẾT KẾ

đề

Thông

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Góc với đường tròn. Liên hệ giữa cung và dây.
1

2

2
5

1,5

1

2
4,5

Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

2
1

1
4

1
1

1
3

Tứ giác nội tiếp

1

1
1

0,5

2
2,5

Tổng
1
6
4
12

1,5
3,5
5
10

ĐỀ CHẴN
A. Trắc nghiệm : (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất.
1) Cho hai điểm A, B thuộc đường tròn (O; R). Biết = 600. Số đo cung nhỏ bằng :
A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200
2) Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O; R), có = 800. Vậy số đo góc bằng:
A. 800 B. 900 C. 1000 D. 1100
Câu 2: (1,5 điểm) Điền kết quả thích hợp vào ô trống (…).
Cho hình vẽ (hình 1). Biết (O; R) có: R = 3dm, lấy ( ( 3,14. Ta có:

a) = …………………………
b) ( …………………………….
c) ( ………………………

Câu 3 : (1,5 điểm) Điền dấu (X( vào ô trống một cách thích hợp tương ứng với các khẳng định sau :
CÁC KHẲNG ĐỊNH
ĐÚNG
SAI

Trong một đường tròn các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Nếu hai cung có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau.

Trong một đường tròn nếu cung nhỏ có số đo bằng ( thì số đo cung lớn là 1800 – (.

B. Tự luận : (6 điểm)
Bài 1 : (2 điểm) Cho hình vẽ (hình 2). Biết ABCD là hình vuông có cạnh là 4cm.
a) Tính chu vi đường tròn (C; CA).
b) Tính diện tích hình viên phân BmD.
Bài 2: (4 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BB’ và CC’ cắt nhau tại H (B’ ( AC, C’ ( AB). Gọi giao điểm của BB’, CC’ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt là D và E.
a) Chứng minh rằng các tứ giác AB’HC’ và BC’B’C nội tiếp được.
b) Chứng minh tam giác BHE cân.

________________________________

ĐỀ LẺ
A. Trắc nghiệm : (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất.
1) Cho hai điểm A, B thuộc đường tròn (O; R). Biết = 800. Số đo cung nhỏ bằng :
A. 400 B. 600 C. 800 D. 1600
2) Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O; R), có = 600. Vậy số đo góc bằng:
A. 600 B. 800 C. 1000 D. 1200
Câu 2: (1,5 điểm) Điền kết quả thích hợp vào ô trống (…).
Cho hình vẽ (hình 1). Biết (O; R) có: R = 9cm, lấy ( ( 3,14. Ta có:

a) = …………………………
b) ( …………………………….
c) ( ………………………

Câu 3: (1,5 điểm) Điền dấu (X( vào ô trống một cách thích hợp tương ứng với các khẳng định sau :

CÁC KHẲNG ĐỊNH
ĐÚNG
SAI

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Trong hai dây của một đường tròn, dây gần tâm hơn là dây lớn hơn.

Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng 1800.

B. Tự luận : (6 điểm)
Bài 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.