Ma trận và đề KT Đại 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Ma trận và đề KT Đại 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 10/03/11
Tiết 69 +70 KIỂM TRA HỌC KÌ II – 7 (((

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức và kĩ năng trong học kì II của học sinh. Phát hiện Mọi thiếu sót của học sinh, từ đó có kế hoạch khắc phục và đề ra giải pháp thực hiện cho chương sau.

II. CHUẨN BỊ :

Chuẩn bị của GV :

Đề bài kiểm tra phát cho HS.

Chuẩn bị của HS :

Làm theo hướng dẫn tiết trước. Đầy đủ dụng cụ học tập.

Hình thức kiểm tra : Kết hợp hai hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. kê

Biết tìm tần số của 1 giá trị
Tìm số trung bình cộng

Lập bảng
“tần số “

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

1
0.5
5%
1
0.5
5%

1
1
10%

3
2
20%

2. Biểu thức đại số
-Nhận biết đơn thức đồng dạng

-Biết tìm bậc của đơn thức, đa thức
-Xác định một giá trị là nghiệm của đa thức
-Biết thu gọn đa thức

-Thu gọn đa thức
-Cộng, trừ hai đa thức

– Tìm nghiệm của đa thức

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
1
0.5
5%

3
1.5
15%
1
0.5
5%

1
1.5
15%

1
0.5
5%
7
4.5
45%

3.giác
(Tam giác cân, Định lí Pytago , các THBN của tam giác vuông )

Nhận biết một tam giác là tam giác đều

Xác định độ dài 1 cạnh của tam giác vuông

-Chứng minh hai tam giác bằng nhau
-minh 1 tam giác cân

minh 1 tam giác cân

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%

2
1,5
15%

1
0.5
5%
5
3
25%

4. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

1
0.5
5%

1
0.5
5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ %
2
1
10%

5
2.5
25%
3
1.5
15%
6
5
50%
16
10

IV. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN 7
Thời gian làm bài : 90 phút
Phần 1. Trắc nghiệm (5.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng :
Câu 1. Điểm thi đua trong các tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau :
Tháng
9
10
11
12
1
2
3
4
5

Điểm
8
9
7
8
8
9
8
7
8

a) Tần số của điểm 8 là : A. 9 ; 12 ; 1 ;3 và 5 B. 3 C. 5 D. 7
b) Điểm trung bình thi đua của lớp 7A là : A. 7,0 B.7,5 C. 7,7 D. 8,0
Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức
A. B. C. D.
Câu 3. Đơn thức có bậc là :
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
Câu 4. Kết qủa phép tính
A. B. C. D.
Câu 5. Bậc của đa thứclà :
A. 18 B. 6 C. 5 D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.