Ma tran-KTso-T39 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Ma tran-KTso-T39, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 39: kiểm tra 1 tiết (chương I)
I. Mục tiêu:
– Kiểm tra kiến thức cơ bản trong chương như tính chất của một tổng; dấu hiệu 2; 3; 5; 9; cách phân tích 1 số ra TSNT, cách tìm BC, ƯC, BCNN, ƯCLN của một nhóm số.
– Giải các dạng toán cơ bản trong chương.
– Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra cẩn thận, trung thực, nghiêm túc.
II.Phương tiện:
GV: Đề KT một tiết,Phấn.
HS: Giấy KT,Bút,đồ dùng cần thiết.
III.HĐKT(44p):
A) Ma trận
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Dấu hiệu chia hết
1
0,5

1
0,5

1
0,5

3 1,5

ƯCLN và BCNN

1
0,5
2
4
3
4,5

Phép chia có dư

1
2
1
2

Các phép tính về số tự nhiên

1
2
1
2

Tổng

1
0,5
1
0,5
6
9
8
10

B)Đề bài:
I/ Trắc nghiệm (2 đ)
Câu 1- Chữ số * là bao nhiêu để số chia hết cho 9 ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 2- Gọi A là tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 136

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.