ma tran kt chuong 3(100% tl) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về ma tran kt chuong 3(100% tl), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG III
(Kiểm tra vào Tiết 56 Tuần 27 theo PPCT)NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc nhất
Giải được phương trình bậc nhất 1 ẩn

Giải được phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn
Phối hợp được các phương pháp để giải phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
33,3%

1
1 đ
33,3%
1
1 đ
33,3%
3

30%

2. Phương trình tích

Giải được phương trình tích dạng đơn giản.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1 đ
100 %

1

10%

3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Nắm vững các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
– Tìm ĐKXĐ của PT chứa ẩn ở mẫu
– Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
33,3 %
1
2 đ
66,6 %

2
3 đ
30%

4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Giải được bài toán bằng cách lập phuơng trình.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
33,3%

1
2 đ
66,6%

2
3 đ
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
3 đ
30%
2
3 đ
30%
2
3 đ
30%
1
1 đ
10%
8
10 đ
100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.