ma tran hình 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ma tran hình 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN CHUONG I – tiết 14
Môn : TOÁN 6
Mức độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp thấp Cấp cao
TNKQ TL TNKQ TL
1. Điểm – Đường thẳng “Nhận biết một điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng, hoặc ba điểm thẳng hàng.” Xác định bộ ba điểm thẳng hàng.
Số câu 2 1 3 10
Số điểm 1.0 1.0 2 20%
2. Tia – Đoạn thẳng “Chỉ ra được một tia gốc O, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau, đoạn thẳng. Quan hệ đoạn thẳng và tia.” “Vẽ đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, vẽ các điểm thuộc tia” “Xác định được các tia trùng nhau, đối nhau”
Số câu 2 1 1 4
Số điểm 1.0 1.0 0.5 2.5 25%
3. Khi nào thì AM+MB=AB Nhận biết đẳng thức của các đoạn thẳng khi có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Vận dụng tính chất AM+MB=AB để xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại Vận dụng hệ thức AM+MB=AB để tính độ dài đoạn thẳng.
Số câu 1 1 1 1 4
Số điểm 0.5 0.5 1.5 1.0 3.5 35%
4. Vẽ đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng Nhận biết được điều kiện một điểm là trung điểm của đoạn thẳng cho trước. Biết vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài. Xác định được trung điểm của đoạn thẳng.
Số câu 1 1 2 4
Số điểm 0.5 0.5 1.0 2 20%

0
0.0 0%

0
0.0 0%
Tổng số câu 6 0 0 4 4 1 15
Tổng số điểm 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 10.0
Mức tiêu chuẩn 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.