ma tran ds7 (chuong 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về ma tran ds7 (chuong 2), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRậN Đề KIểM TRA CHƯƠNG ii.
MÔN: đạI Số 7
Thời gian: 45 phút

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
1

0,5

1

0,5
1

1

1

1
4

3

Đại lượng tỉ lệ nghịch, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
1

0,5
1

0,5

1

1

1

1
4

3

Hàm số, mặt phẳng tọa độ
1

0,5

1

1

1

0,5
3

2

Đồ thị hàm số
y = ax
1

0,5
1

0,5

1

0,5
1

0,5

4

2

Tổng
6

3
5

4
4

3
15

10

Hỏi và đáp