MA TRẬN ĐÊ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về MA TRẬN ĐÊ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 11/12
TIẾT 31: KIỂM TRA VIẾT HỌC KỲ I
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
1. Kiến thức- Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học sinh trong học kì 1
2. Kỹ năng- Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào giải bài tập
3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận
II. PHƯƠNG PHÁP- kiểm tra viết
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên : Ra đề + HD chấm, Phô tô đề cho HS.
2. Học sinh : Ôn tập chương các kiến thức đã học
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức
Ngày giảng
Tiết thứ
Lớp
Sĩ số

2. Đề kiểm tra:
3. Dạy bài mới (45ph): Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Căn thức bậc hai Căn bậc ba

Tìm điều kiện xác định
Rút gọn biểu thức sử dụng phép biến đổi
Tìm giá trị nguyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

1
0.5
5%
2
2
20%

1
1
10%
5
4
40%

2 Hàm số bậc nhất y = ax + b
Nắm được định nghĩa, tính chất
Tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất.
Tìm m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng
Tìm điểm cố định của hàm số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%
1
0.5
5%

1
0.5
5%

1
0.5
5%
5
2.5
25%

3.Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông. Đường tròn
So sánh các tỉ số lượng giác
Tính tỉ số lượng giác. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%
1
1
10%

2
1.5
15%

5
3.5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

3
1.5
15%
2
1.5
15%
1
0.5
5%
5
4,0
40%

2
1.5
15%
15
10
100%

ề kiểm tra HỌC KỲ I
I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Câu 1: có nghĩa khi:
A. x – 5; B. x > -5 ; C. x 5 ; D. x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.