MA TRẬN ĐÊ VÀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về MA TRẬN ĐÊ VÀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 20.10
TIẾT 32: KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
1. Kiến thức- Kiểm tra các kiến thức cơ bản trong chương II:
2. Kỹ năng- Vận dụng thành thạo các kiến thức về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất vào giải các bài toán:
3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận
II. PHƯƠNG PHÁP- kiểm tra viết
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên : Ra đề + HD chấm, Phô tô đề cho HS.
2. Học sinh : Ôn tập chương I, học bài và làm BT ở nhà
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức
Ngày giảng
Tiết thứ
Lớp
Sĩ số

2. Đề kiểm tra:
3. Dạy bài mới (45ph): Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. 1. Hàm số y = ax + b (a ( 0).
Nhận dạng được hàm số bậc nhất
Hiểu các tính chất của hàm số y = ax + b
Tìm điều kiện hàm đồng biến , hàm nghịch biến

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

2
1.0
10%
2
1.0
10%
1
0,5
5%

6
3.0
30%

2. Tính chất. Đồ thị hàm số
y= ax + b
.Nắm được tính chất của hàm số
y = ax + b
Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b với giá trị bằng số của a.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2
20%
1
0.5
5%
1
3,0
30%
1
0.5
5%

5
6
60%

3. Xác định tọa độ giao điểm

Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị giao điểm hai hàm số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
2
2
20%
3
1.5
15%
3
4
40%
2
1
10%

1
1
10%

12
10
100%

ĐỀ BÀI
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Trong các hàm số sau , hàm số nào không phải là hàm số bậc nhất
A. y = 2x + 1 B. y = – 2
C. y = .x – 2009 D. y = 1 – x
Câu 2. Hàm số y = 2 – 3x có hệ số góc
A. 2 B . 3 C. – 3 D.
Câu 3. Đồ thị hàm số y = -2x + 3 đi qua
A. ( 1 ; 5) B. ( 1; 1) C .( 1; -1 ) D.( -; 0 )
Câu 4 . Hàm số y = (2009 m- 2008) x + 1 là hàm số bậc nhất khi :
A. m = B. – C . m D. m
Câu 5. Hàm số y = ( 2m + 3 ) .x + đồng biến khi :
A.m > B. m – D. m < –
Câu 6. Đường thẳng y = 2 – 4x và y = ( m+1)x + song song với nhau thì m nhận giá trị :
A. 1 B. – 5 C. – 3 D. – 4

PHẦN II: TỰ LUẬN.
Câu 7. Cho hàm số bậc nhất y = 2x + 3 và y = – 3x – 2
Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b. Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số đó .
Câu 8. Cho hàm số y = ( 3m – 1 ) x + 2 với m . Xác định m để :
Hàm số luôn luôn đồng biến .
Hàm số luôn luôn nghịch biến

Hỏi và đáp