Ma tran, de thi, dap an thi hoc ki 1 năm hoc 2012 – 2013 chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Ma tran, de thi, dap an thi hoc ki 1 năm hoc 2012 – 2013 chuẩn, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:

Tiết : 39(Đ); 32(H) THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN
I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
1. Kiến thức:
– Hiểu được các kiến thức cơ bản của chương đa thức và phân thức
– Hiểu được các kiến thức cơ bản của các loại tứ giác
2. Kĩ năng:
– Biết vận dụng các kiến thức cơ bản của chương đa thức và phân thức.
– Biết vận dụng các kiến thức cơ bản của các loại tứ giác
3. Thái độ: Nghiêm túc khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
Gv: Đề thi
Hs: Ôn tập kiến thức
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA
– Hình thức: TNKQ kết hợp tự luận
– HS làm bài tại lớp.

Đề 1
Bài 1: (3.0 điểm) Mỗi câu dưới đây có kèm theo câu trả lời A,B,C,D. Em hãy chọn câu đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân 2x(x + 1) là:
A/ B/ C/ D/
Câu 2: Kết quả của phép chia đa thức cho đa thức là:
A/ B/ C/ D/
Câu 3: Kết quả của phép tính là :
A / B/ C/ D/
Câu 4: Kết quả của phép tính :
A/ 2 B/ C/ D/ 3
Câu 5: Hình bình hành là tứ giác
A/ có hai đường chéo bằng nhau
B/ có hai đường chéo vuông góc
C/ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
D/ có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau
Câu 6: Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là:
A/ hình thang B/ hình thoi C/ hình bình hành D/ hình chữ nhật
Đề 2
Bài 1: (3.0 điểm): Mỗi câu dưới đây có kèm theo câu trả lời A,B,C,D. Em hãy chọn câu đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân 2x(x – 2) là:
A/ B/ C/ D/
Câu 2: Kết quả của phép chia đa thức cho đa thức là:
A/ B/ C/ D/
Câu 3: Kết quả của phép tính :
A / B/ C/ D/
Câu 4: Kết quả của phép tính :
A/ 2 B/ C/ D/
Câu 5: Hình bình hành là tứ giác có:
A) hai cạnh đối song song B) các cạnh đối song song
C) hai cạnh đối bằng nhau D) hai góc đối bằng nhau
Câu 6: Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là:
A) hình thang cân B) hình bình hành
C) hình chữ nhật D) hình thoi
Bài 2: (1.5 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) b)
Bài 3: (1.5 điểm):
a) Rút gọn biểu thức:
b) Thực hiện phép tính:
Bài 4: (1.0 điểm): Cho biểu thức
a/ Rút gọn biểu thức A
b/ Tìm giá trị của x để A nhận giá trị nguyên
Bài 5: (3.0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ đường cao AM (). Gọi E là trung điểm của AC, Trên tia đối của tia EM lấy điểm N sao cho: ME = EN
a/ Chứng minh tứ giác AMCN là hình chữ nhật.
b/ Chứng minh: MN = AB.
c/ Với điều kiện nào của tam giác ABC thì tứ giác AMCN là hình vuông ?
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC :2011 – 2012
Môn kiểm tra: Toán – Khối lớp 8
———————-
ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM
Nội dung trả lời
Điểm

Bài 1: (3.0 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng cho 0.5 điểm)

Đề 1
1-A
2-A
3-C
4-A
5-C
6-B

Đề 2
1-D
2-A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.