ma tran de th – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ma tran de th, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC TP VŨNG TÀU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9
Trưòng THCS Nguyễn Thái Bình Năm học 2009- 2010
—————————————- Thời gian : 90 phút.
————————–

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Hệ phương trình
1
0.5

1
0.5

1
2,0
3
3.0

Phương trình bậc hai
1
0.5

1
0.5

1
2
3
3.0

Góc với đường tròn

1
0.5

1
1.5

1
1.5
3
3.5

Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

1

0,5

1
0.5

Tổng
3
1.5

3
1,5
1
1,5

3
5,5
10
10

PHÒNG GIÁO DỤC TP VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9
Trưòng THCS Nguyễn Thái Bình Năm học 2009- 2010
—————————————- Thời gian : 90 phút.
————————–

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm):Chọn đáp án đúng
Câu 1: Phương trình 2x – y = 3 nhận cặp số nào sau đây là nghiệm .
A, ( 1; 1) B. ( 2; 1) C. (0;3) D. (2;4)
Câu 2 :Cho hai hệ phương trình :
(I). và (II)
Hai hệ phương trình sau tương đương vơíi nhau:
A. Đúng B. Sai
Câu 3: Đồ thị hàm số y=mx2 nằm phía trên trục hoành khi :
A. m0 D. B. m0
Câu 4: Giá trị của m khi phương trình x2 – 4mx + 11 = 0 có nghiệm kép là :
A. m = B . C. m = D. m =
Câu 5. Cho AB = R là dây cung của đường tròn( 0; R ) . Số đo của cung AB là:
A. 600 B. 900 C. 1200 D. 1500 Câu 6:Hình nón có đường kính đáy bằng 24cm; chiều cao bằng 16cm.Diện tích xung quanh của hình nón là bằng:
A. 120 π (cm2) B. 140 π (cm2) C. 240 π (cm2) D.Kết quả khác
II- TỰ LUẬN ( 7 điểm) :
Bài 1(2,0 điểm): Cho hệ phương trình:

a/Giải hệ phương trình với m=2
b/Tìm giá trị của m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất
Bài 2(2,0 điểm): .Cho phương trình x2 + 4x + m – 1 = 0 (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = -4
b) Tìm m để phương trình có một nghiệm x1 = 2.Tính nghiệm x2
c) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x21 + x22 –x1- x2 < 16
Bài 3(3,0 điểm): Cho tam giác ABC (AB = AC), nội tiếp đường tròn (O).Các đường cao AD , BE, CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác AEHF là tứ giác nội tiếp.Xác định tâm O’ của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó
Chứng minh AF . AB = AH . AD
Kẻ đường kính AK của (O), gọi I là trung của BC.Chứng minh ba điểm H,I K thẳng hàng

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm):(mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

B
A
C
C
A
C

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
Bài 1 2,0đ
a)
1,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.