Ma tran de kiem tra – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Ma tran de kiem tra, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 19 KIỂM TRA 1 TIẾT

I- MỤC TIÊU
Kiến thức :
Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức của phần 1 trong chương
2. Kỹ năng :
Rèn khả năng tư duy , tính tóan, nhanh, chính xác hợp lý
3. Thái độ :
Biết trình bày rõ ràng , khoa học
II. Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1 Chủ đề 1-Tập hợp, phần tử tập hợp
-Số phần tử tập hợp,tập hợp con

-Hiểu khái niệm tập hợp.
Biết biểu diễn tập hợp, phần tử của tập hợp.
Viết các phần tử của tập hợp. Nắm được kí hiệu
Xác định (,( t/hợp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0
10%
2
2,0
20%

3
3,0
30%

2 Chủ đề 2:Tính chất các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia

-Nắm được các t/chất phép cộng, trừ phép nhân và phép chia.
-Vận dụng tính chất thực hiện phép tính.
-Sử dụng máy tính thành thạo.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
3,0
30%

3
3,0
30%

Chủ đề 3: Lỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân
Chia hai lỹ thừa cùng cơ số

– HS biết viết gọn một tích các thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa.
– Thực hiện các phép tính lũy thừa một cách thành thạo

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
20%
2
2,0
20%

Chủ đề 4: -Thứ tự thực hiên các phép tính

– HS biết vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
20%

2
2,0
20%

Tổng số câu, tổng số điểm
1
1,0
10%
2
2,0
20%
5
5,0
50%
2
2,0
20%
10
10,0
100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.