MA TRẬN, ĐỀ, ĐÁP KIỂM TRA TOÁN 9 KÌ II, 13-14 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MA TRẬN, ĐỀ, ĐÁP KIỂM TRA TOÁN 9 KÌ II, 13-14, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC: 2013 – 2014

I,Ma trận:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp

Chủ đề 1:
Hàm số
Vận dụng kiến thức đã học vào giải và tính được

Vận dụng kiến thức đã học vào giải, vẽ được hình

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
0,5
1,5
50%

0,5
1,5
50%
1
3
30%

Chủ đề 2:
Góc với đường tròn
Nhận biết cách tính

Vận dụng kiến thức đã học vào giải vẽ được hình, tính toán được

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
0,5
2
50%

0,5
2
50%
1
4
40%

Chủ đề 3:
Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Vận dụng kiến thức đã học vào giải bài toán cụ thể

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3
100%
1
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
3,5
35%

2
6,5
65%
3
10
100%

II, Đề kiểm tra và điểm số:

Câu 1: (3 điểm)
Cho hàm số và .
a)Vẽ và trên cùng một hệ trục tọa độ.
b)Tìm tọa độ giao điểm của và bằng phép tính.

Câu 2: (3 điểm)
Cho một số có hai chữ số. Tổng hai chữ số bằng 10. Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12. Tìm số đã cho.

Câu 3: (4 điểm)
Cho nửa đường tròng (O), đường kính AB = R, bán kính OCAB. M là một điểm trên cung nhỏ BC, AM cắt CO tại N.
a)Chứng minh: Tứ giác OBMN nội tiếp đường tròn.
b)Chứng minh: AM. AN = 2R2

III.ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT

Câu
Đáp án
Thang điểm

1
(3đ)
– Xét hàm số: y = x2 (P)
Bảng giá trị:
x
-2
-1
0
1
2

y = x2
4
1
0
1
4

– Xét hàm số: y = x + 2
Cho x = 0 ( y = 2
y = 0 ( x = – 2

1,5

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là:
x2 = x + 2
( x2 – x – 2 = 0
Vậy (P) và (D) cắt nhau tại 2 điểm: (-1; 1) và (2 ; 4)

0,5

2
(3 đ)
Gọi chữ số hàng đơn vị là
Thì chữ số hàng chục là
0,5

Tích hai chữ số là
0,5

Số đã cho có giá trị:
0,5

Vì tích hai chữ số nhỏ hơn số đã cho là 12, nên ta có phương trình:

0,5

Giải phương trình ta được: (loại); (thỏa mãn)
0,5

Suy ra chữ số hàng đơn vị là 8, chữ số hàng chục là 10 – 8 = 2
Vậy số có hai chữ số cần tìm là 28
0,5

3
(4đ)
Vẽ hình đúng

1

a) Tứ giác OBMN có: OC AB
Vì ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Tứ giác OBMN nội tiếp đường tròn vì có hai góc đối diện có tổng bằng 1800
0,5

0,5
0,5

b) Vì (cân) và ( cân)
Xét AMO và ABN có: chung
(chứng minh trên)
Do đó : AMO ABN(g.g)

0,5

0,5

0,5

Duyệt của tổ

Duyệt của trường
Long cốc, ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.