ma tran de dap an toan 9 k1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ma tran de dap an toan 9 k1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn Thi : Toán lớp 9
Thời gian 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Thấp
Cao

1. Căn bậc hai
Nhận biết được công thức biến đổi căn thức
Biết biến đổi đơn giản các căn bậc 2 thực hiện phép tính

Số câu hỏi
1(C1a)
3(C2,C3a,b)

4

Số điểm
1,5đ

3,5= 35%

2. . Hàm số bậc nhất.
Nắm được định nghĩa hs bậc nhất
Vẽ đồ thị hàm số.

Bài tập
Đồ thị

Số câu hỏi
1(C1b,)
1(C4a,)

1(C4b,)
3

Số điểm
1,5đ
1 đ


3=30%

3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Thuộc các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Biết vận dụng hệ thức trong tam giác vuông

Số câu hỏi
1(C1c)

1(C5)

2

Số điểm

2=20%

4. Đường tròn

Định lí 2 tiếp tuyến cắt nhau

Số câu hỏi
1(C1d)

1

Số điểm

1,5=15%

TS câu hỏi
4
4
2
10

TS điểm
5đ= 50%
3 đ= 30%
2đ=20%
10=100%

Giáo viên ra đề:

Nguyễn Văn Toàn

TM: BAN GIÁM HIỆU

Tổ trưởng: TKHTN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn Thi : Toán lớp 9 (đề 1)
Thời gian 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

Câu 1 (5,0 điểm).
Phát biểu quy tắc khai phương một thương các thừa số không âm viết công thức. Áp dụng tính
Định nghĩa hàm số bậc nhất? lấy ví dụ minh họa.
Phát biểu định lí hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, viết công thức.
Phát biểu định lí về 2 tiếp tuyến cắt nhau.
Câu 2: (1,0 điểm). Thực hiện phép tính

Câu 3 (1,0 điểm). Rút gọn biểu thức:
a) .
b) .
Câu 4 (2,0 điểm).
Vẽ đồ thị hàm số y = x + 3.
Cho đường thẳng (d) y = (m+1)x +m- 1 tìm m để (d) cắt đường thẳng y = x + 3 tại điểm có hoành độ bằng 2
Câu 5 (1,0 điểm). Cho đường tròn tâm O, bán kính OA = 6 cm. Gọi H là trung điểm của OA, đường thẳng vuông góc với OA tại H cắt đường tròn (O) tại B . Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt đường thẳng OA tại M.
Tính độ dài MB.
Hết

Giáo viên ra đề:

Nguyễn Văn Toàn

Tổ trưởng: TKHTN

TM: BAN GIÁM HIỆU

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
(5 đ)
Muốn khai phương một thương trong đó số a không âm và số b dương ta có thể lần lượt khai phương số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết qủa thứ 2.

Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức trong đó a, b là các số cho trước (lấy ví dụ)
Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng:
+) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề
+) Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề
Nếu 2 tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:
Điểm đó cách đều 2 tiếp điểm .
Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi 2 tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.