ma tran de dap an kiem tra HH 9 tiet 57 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ma tran de dap an kiem tra HH 9 tiet 57, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC 9 t 57
CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Góc ở tâm, số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây cung.

Hiểu được mối liên hệ giữa cung và dây cung

Số câu: 1 Số điểm: 2

(Câu 1) 20%
2

1
2

2. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
Nhận biết được các góc đã học

Biết dùng công thức để tính số đo các góc hoặc để chứng minh các góc bằng nhau.

Số câu: 2 Số điểm: 4
1(C2) 10%
1

1(C2) 30%
3

2
4

3. Cung chứa góc, tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp. Độ dài đường tròn cung tròn, diện tích quạt tròn, hình tròn.

Hiểu và nhận định được tứ giác nội tiếp, chứng minh được tứ giác nội tiếp.
Biết sử dụng các công thức đã học để tính toán và chứng minh hợp lý.
Biết nhận định và chứng minh quỹ tích điểm.

Số câu: 3 Số điểm: 4

1(C3a) 10%
1
1(C3b) 20%
2
1(C3c) 10%
1
3
4

Tổng số câu:6 Số điểm: 10
1
1
2
3
2
5
1
1
6
10

Câu 1(1 đ). Cho hình vẽ bên, biết AD là đường kính của (O), . Hãy khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng:
Số đo của góc x bằng:
A. 500. B. 450 C. 400 D. 300.
Câu 2. (1đ) .Hãy điền vào ô trống chữ Đ nếu cho là đúng, chữ S nếu cho là sai.
Tứ giác ABCD nội tiếp được một đường tròn nếu có một trong các điều kiện sau:
a)

b)

c)

d)

Câu 3. (1đ). Cho (O, R). sđ = 1200; diện tích hình quạt tròn OMaN bằng:
A. B. ; C. ; D.
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng.
Câu 4. (1đ). Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB >AC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ là BC chứa A, vẽ nửa đường tròn đường kính HC cắt AC tại F. kẻ HE AB
a) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật.
b) Chứng minh AE.AB = AF.AC
c) Chứng minh BEFC là tứ giác nội tiếp.
d) Cho = 300; BH = 4cm. tính diện tích hình viên phân giớ hạn bởi dây BE và cung BE.
Đề 2.
Câu 1(1 đ). Cho hình vẽ bên, biết AD là đường kính của (O), . Hãy khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng:
Số đo của góc x bằng:
A. 500. B. 450 C. 400 D. 300.
Câu 2. (1đ) .Hãy điền vào ô trống chữ Đ nếu cho là đúng, chữ S nếu cho là sai.
Tứ giác MNPQ nội tiếp được một đường tròn nếu có một trong các điều kiện sau:
a)

b)

c)

d)

Câu 3. (1đ). Cho (O, R). sđ = 1200; diện tích hình quạt tròn OMaN b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.