Ma tran + de + dap an học ki II toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Ma tran + de + dap an học ki II toan 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. ( Đề dự bị )
TOÁN 8 (2011 – 2012)

Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết và hiểu được nghiệm của pt bậc nhất 1 ẩn.
Tìm được ĐKXĐ của pt.

Giải pt chứa ẩn ở mẫu

Giải bài tóan bằng cách lập PT

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
2
1
10%

1
0,5
5%

1
1
10%

1
1
10%
5
2,5
35%

2.Bất pt bậc nhất một ẩn.
Nghiệm của bpt bậc nhất một ẩn

Giải bpt bậc nhất một ẩn

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%

3
2
20%

3.Tam giác đồng dạng.
Trường hợp đồng dạng của tam giác
– Tỉ số của hai đoạn thẳng.
– Tính chất đường phân giác của tam giác.
Vẽ được hình . Chứng minh tam giác đồng dạng.

Ứng dụng tam giác đồng dạng vào tìm cạnh.

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
1
0,5
5%

2
1
10%
1
1
10%

2
1
10%

6
3,5
35%

4.Hình lăng trụ đứng .

Tính được thể tích hình lăng trụ đứng biết diện tích từng phần

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %

2
1
10%

2
1
10%

T. số câu.
T số điểm
Tỉ lệ: %
4
2
20%
5
3
30%
6
4
40%
1
1
10%
16

100%

KIỂM TRA HỌC KÌ II. Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN . LỚP 8
( Thời gian làm bài : 90 phút – không kể thời gian phát đề )
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Giá trị của phân thức tại x = -1 bằng:
A. 12 B. -12 C. D.
2) Điều kiện để giá trị phân thức được xác định là:
A. B. C. và D. và
3) Phương trình có nghiệm là:
A. -1 B. 2 C. 2 và -1 D. -2
4) Điều kiện xác định của phương trình: là:
A. B. C. và D. hoặc
5) Nếu thì (. Dấu thích hợp trong ô trống là:
A. C. D.
6) x= 1 là nghiệm của bất phương trình:
A. B. C. D.
7) Cho hình lập phương có cạnh là 5 cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
A. B. C. D.
8) Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là: 5cm ; 3cm ; 2cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
A. B. C. D.
Bài 2: (1 điểm) Điền dấu “x” vào ô thích hợp:
Phát biểu
Đúng
Sai

a) Nếu tam giác vuông này có 2 cạnh góc vuông tỉ lệ với 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó đồng dạng.

b) Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

c) Nếu 2 tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng k = 1.

d) Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau.

Phần II: Tự luận (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Giải bất phương trình sau và biểu diễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.