Ma Trận, đề, đáp án hình học 9 chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Ma Trận, đề, đáp án hình học 9 chương III, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ và ĐẤP ÁN KIỂM TRA HÌNH CHƯƠNG III

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

1. Góc với đường tròn

Nhận biết các loại góc , tính được số đo các góc
Vận dụng tính chất các loại góc trong BT chứng minh khác

Số câu
Số điểm

1
1,5
1
2

2
3,5

2. Tứ giác nội tiếp

Chứng minh được tứ giác nội tiếp, xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác

Vận dụng tính chất của tứ giác nội tiếp vào chứng minh 1 số BT khác

Số câu
Số điểm

1
2
1
1,5
2
3,5

3.Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn, công thức tính diện tích hình tròn , quạt tròn

Tính được độ dài đường tròn , cung tròn , diện tích hình tròn , quạt tròn khi biết bán kính R và số đo độ của cung

Vận dụng tính được diện tích 1 số hình (bằng cách phân chia hình đó thành Mọi phần không có điểm trong chung

Số câu
Số điểm

1
1,5

1
1
2
2,5

4.Hình vẽ
0,5

0,5

Tổng số câu
Tổng số điểm

2
3,5
2
4
2
2.5
6
10

Câu 1: (1, 5 đ) Cho hình vẽ: biết sđ
Tính số đo các góc:

Câu 2: (1,5 đ) Trong hình vẽ sau ta có đường tròn tâm O đường kính AB = 4cm, = 300 , CD là đường kính . Tính diện tích hình quạt tròn OBmD

Câu 3: ( 7đ) Cho ABC có BC cố định , = 450 nội tiếp đường tròn (O ; R). Các đường cao BE , CF của ABC cắt nhau tại H .
Chứng minh các tứ giác AEHF, BFOC nội tiếp được đường tròn .
CM : EF OA
Gọi D là điểm đối xứng của H qua BC . CM : D (O)
Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ BC và dây BC theo R
Khi điểm A di chuyển trên cung lớn BC của đường tròn (O) thì điểm H chuyển động trên đường nào ?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1: 1,5 đ

– Tính được = sđ 0,25đ
– Tính được sd 1800 – sđ = 1300 0,25
– Tính được : sđ = 1/2 sd 650 0,5
– Tính được : sđ = 1/2 sd 650 0,5
Câu 2: 1,5 đ
– Tính được sđ 0,25
– Tính được sđ = 1200 0,25
– Tính được độ dài cung l = (cm) 0,5
– Tính được diện tích quạt OBmD : S = (cm2) 0,5

Câu 3:

(2đ) minh được mỗi tứ giác nội tiếp được 1 đ

tiếp tuyến xx’ tại A ; Ch Minh được
2 góc này ở vị trí SLT 0,5

=> // EF 0,25
Mà OA (tc tiếp tuyến ) 0,25
Nên OA 0,25
Vì D là đối xứng của H qua BC ,nên BC là đường trung trực của HD
=> hai tam BHC và BDC bằng nhau
=>BHC bằng góc BDC =>Kết luận
c) (1,5) Tính = 2= 900 0,25
Tính được điện tích tam giác SBOC = OB.OC = R2 0,25

Tính được sđ= 900 0,25
Tính được diện tích quạt OBC : Squạt OBC = 0,25
Tính được diện tích hình viên phân : Svp = Squạt OBC – SBOC = – R2
= ( đvdt) 0,5
d) (1,5) Tính được = 1350
BC cố định
=>H cung chứa góc 1350 dựng trên BC
KhiA ->B thì H -> B ; khi A -> C thì H -> C
khi điểm A di chuyển trên cung lớn BC của đường tròn (O) thì điểm H chuyển động trên

Hỏi và đáp