MA TRẬN ĐỀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về MA TRẬN ĐỀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 2/4
TIẾT 58: KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG III
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
1. Kiến thức – Kiểm tra kiến thức, kỹ năng từ đầu chương III
2. Kỹ năng – Kiểm tra kiến thức, kỹ năng về góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đtròn, liên hệ giữ cung và dây, tứ giác nội tiếp, độ dài đtròn và diện tích hình tròn
3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận
II. PHƯƠNG PHÁP – kiểm tra viết
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên : Ra đề + HD chấm, Phô tô đề cho HS.
2. Học sinh : Ôn tập chương III, học bài và làm BT ở nhà
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức
Ngày giảng
Tiết thứ
Lớp
Sĩ số

2.Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Các góc với đường tròn
Nhận dạng các góc với đường tròn

Sử dụng góc nội tiếp để tính giá trị góc
Chứng minh 3 đường thẳng đồng quy

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%
3
2
20%

2. Tứ giác nội tiếp
Nhận dạng được tứ giác nội tiếp
Kiểm tra được tứ giác nội tiếp đường tròn
Xác định tâm ,bán kính đường tròn nội tiếp tứ giác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
1,5
15%

1
2
20%

3
4
40%

3. Độ dài đường tròn , diện tích hình tròn
Nắm được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn
Nắm được công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Tính diện tích hình vành khăn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%

1
2
20%

5
4
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%

2
1
10%
1
1,5
15%

3
4,5
45%

1
1
10%

11
10
100%

Đề kiểm tra
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu1: Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng?

Câu 2: Cho đường tròn tâm O bán kính bằng 3cm, khi đó độ dài đường tròn là?

Câu 3: Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng?

Câu 4: Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung n0 được tính theo công thức

Câu 5: Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung được tính theo công thức:
A. B. C. D.
Câu 6: Diện tích hình tròn bán kính R được tính theo công thức:
A. B. C. D.

PHẦN II: TỰ LUẬN.
Câu 7:
Trong hình vẽ, cho hai đường tròn đồng tâm O, biết R = 3cm, r = 2cm. Tính diện tích miền gạch sọc trong hình vẽ

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D nằm giữa A và B. Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E, đường thẳng CD cắt đường tròn tại điểm thứ hai là G. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác ADEC nội tiếp
b) Tứ giác AGBC nội tiếp, xác định tâm và bán kính của đtròn ngoại tiếp tứ giác AGBC
c) Ba đường thẳng AC, BG, DE đồng quy
3. Đáp án và thang điểm:
Phần I: TNKQ ( 3 điểm ).
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
A
C
A
C
B

Thang điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.