Ma trận -Đề – ĐA kiểm tra ch III (toán 8) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Ma trận -Đề – ĐA kiểm tra ch III (toán 8), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG III
( Tiết 56 Tuần 27 theo PPCT)
NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc nhất một ẩn và phưng trình quy về phương trình bậc nhất
Nhận biết được số nghiệm Phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc nhất

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 đ
10 %

2
1 đ
10 %
1
1,5 đ
15 %

5
3,5 đ
35 %

Phương trình tích
Nhận biết được số nghiệm Phương trình tích
Nhẩm được cách tìm nghiệm Phương trình tích
Hiểu được cách tìm nghiệm Phương trình tích

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5 %

2
1,0đ
10 %

1
1,0 đ
10 %

4
2,5 đ
25 %

Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Nhận biết được điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 đ
5 %

1
1,5 đ
15 %

2
2,0 đ
20 %

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải được bài toán bằng cách lập phuơng trình.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,0 đ
20 %

1
2,0 đ
20 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0 đ
20 %

4
2,0 đ
20 %
1
1,5 đ
15 %

3
4,5 đ
45 %

12
10 đ
100 %

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Kiểm tra 45 phút
Họ và tên:………………………………. Môn : Đại số
Lớp: 8A………………………………….. Tiết PPCT: 56

Điểm
Nhận xét của giáo viên

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1) Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
A.
B. 3x + 7y = 0
C.
D. 0.x – 5 = 0

Câu 2: Phương trình 3x + 4 = 0 tương đương với phương trình :
A. 3x = 4 B. C. 3x = – 4 D.
Câu 3: Phương trình (x + 5 )(x – 3 ) = 0 có tập nghiệm là :
A. B. C. D.
Câu 4 : Điều kiện xác định của phương trình là :
A. x ≠ 2, x ≠ 1 B. x ≠ 2, x ≠ -1 C. x ≠ -2, x ≠ -1 D. x ≠ -2, x ≠ 1
Câu 5: Điền dấu “X” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

a) Hai phương trình được gọi là tương đương nếu nghiệm của phương trình này là nghiệm của phương trình kia và ngược lại

b) Hai phương trình: x2 + 1 = 0 và 3×2 = 3 là tương đương

c) Phương trình: 2(x-1) = 2x-2 có vô số nghiệm

d) Phương trình: x3+x = 0 chỉ có một nghiệm

II/ TỰ LUẬN :
Bài 1) 4 điểm : Giải các phương trình sau:
a) 2x + 5 = 2 – x b) x3 – 4x = 0 c)
Bài 2) 2 điểm: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km/h, biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

HƯỚNG DẪN CHẤM

I/ TRẮC NGHIỆM :

Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.