MA TRAN DAP AN DE KT TIET 93 SH6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MA TRAN DAP AN DE KT TIET 93 SH6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 01/04/2012
Tiết 93: KIÊM TRA 45 PHÚT

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Nhận biết được thứ tự trong tập hợp Z.

Số câu. Số điểm. Tỉ lệ %
2 câu (Câu 1a, b)
2 điểm (20%)

2 câu
2 điểm (20%)

2. Bội và ước của một số nguyên.

Biết tìm bội và ước của một số nguyên

Số câu. Số điểm. Tỉ lệ %

2 câu (Câu 2a, b)
2 điểm (20%)

2 câu
2 điểm (20%)

3. Quy tắc bỏ dấu ngoặc. Các phép tính trong tập hợp số nguyên và tính chất.

Nắm được các quy tắc cộng, trừ, nhân các số nguyên. Vận dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc và các tính chất của các phép tính trong tập hợp số nguyên để tính bằng cách hợp lí nhất.

Số câu. Số điểm. Tỉ lệ %

4 câu (Câu 3a, b, c, d)
4 điểm (40%)

4 câu
4 điểm (40%)

4. Quy tắc chuyển vế. Tìm số nguyên chưa biết từ biểu thức đã cho.

Vận dụng quy tắc chuyển vế để tìm số nguyên x chưa biết.
Biết phân tích tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên

Số câu. Số điểm. Tỉ lệ %

1 câu (Câu 4a)
1 điểm (10%)
1 câu (Câu 4b)
1 điểm (10%)
2 câu
2 điểm (20%)

Tổng số câu. Tổng điểm. Tỉ lệ %
2 câu
2 điểm (20%)
2 câu
2 điểm (20%)
5 câu
5 điểm (50%)
1 câu
1 điểm (10%)
10 câu
10 điểm (100%)

A Trắc nghiệm(5,5đ)

I. Điền số thích hợp vào o vuông (2,5đ)
a) b) c)
II. Khoan tròn vào chữ cái trã lời đúng (3đ) :
1. Khi viết ra hỗn số là:
A. B. C. D.
2. Rút gọn phân số ta có
A. B. C. D.
3. Sô nghịch đão của là:
A. B. 1 C. 5 D. -5
4. Khi viết ra phân số được :
A. B. C. D.
5. Số 357% viết dưới dạng số thập phân là :
A. 35,7 B. 3,57 C. 357 D. 0,357
6. Biết : x = 13 . x bằng :
A. B. C. D.
B .Tự luận (4,5đ)
Tinh giá tri biểu thức :
A =. + . – = . . . . . . . . . .
B = – ( + ) = . . . . . . . . . .
C = ( + ) – = . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.