ma tran dap an de kt chuong IV tiet 65 Dai so 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ma tran dap an de kt chuong IV tiet 65 Dai so 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:04/3/2012
Tiết 65 Kiểm tra chương IV
I.Mục tiêu
– Giúp cho học sinh kiểm tra quá trình lĩnh hội kiến thức của bản thân.
– Có khả năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập nhanh chính xác.
– Nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra.
II. Ma trận
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng-phép nhân

Nắm được t/c của bđt để so sánh

Hiểu tính chất để chứng minh bđt

Vận dụng t/c bđt để chứng minh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

1
1
10%
3
3
30%

Bất pương trình bậc nhất một ẩn

Nhận biết được bpt bậc nhất một ẩn, nghiệm bpt

Hiểu được hai bpt tương đương
Biết giải bpt bậc nhất một ẩn
Biết tìm và viết tập nghiệm của bpt
Vận dụng các phép biến đổi bpt giải bpt đưa về bpt bậc nhất một ẩn
Vận dụng thành thạo phép biến đổi tìm nghiệm bpt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%
1
1
10%
1
0,5
5%
1
1
10%
1
0,5
5%

7
4,5
45%

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Nhận biết được nghiệm của pt

Giải được pt chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
2
20%

2
2,5
25%

Tổng

4
2,5
25%
3
2,5
25%
3
3,5
15%
2
1,5
15%
12
10
10%

III.Đề
A.Phần trắc nghiệm(4 đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu từ câu 1 đến câu 6
Câu 1:Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. – 1 >0
B. +2 < 0
C. 2×2 + 3 >0
D. 0x + 1 >0

Câu 2:Cho bất phương trình: – 4x + 12 >0 , phép biến đổi nào sau đây là đúng?
A. 4x >- 12
B. 4x < 12
C.4x>12
D. x9
B.-5x>4x+1
C. x-2×5-x

Câu 5: Phương trình có tập nghiệm là?
A. -6; 12
B. 6
C. 12
D. -12

Câu 6: Cho khi đó x nhận giá trị:
A. x>0
B. xb chứng minh 2a+3 và 2b+3?
b.Cho -3a-1 >-3b-1 so sánh a và b?
c.Biết 3-4a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.