ma tran dai 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về ma tran dai 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ (Bài 3)
TIẾT 35’
I. Mức độ yêu cầu của chương :
1/ Nhận biết :
– HS nhận biết khái niệm phân thức đối của phân thức (B ( () (là phân thức và được kí hiệu là ().
– HS nhận biết được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn phân thức đại số
2/ Thông hiểu :
Hiểu các định nghĩa:Phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau
3/ Vận dụng :
– Vận dụng được tính chất cơ bản của phân thức để rút gọn phân thức và quy đồng mẫu thức các phân thức.
-Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số (các phân thức cùng mẫu và các phân thức không cùng mẫu) và nhân phân thức để thực hiện phép tính.
II. 1 số tỉ lệ cần thiết trong đề kiểm tra
1 . Thời gian và trọng số trong đề kiểm tra : 45 phút
Phần TNKQ : 3
Phần TNTL : 7
2 . Trọng số điểm dành cho các mức độ đánh giá :
Nhận biết : 3
Thông hiểu : 3.5
Vận dụng : 3.5
3 . Trọng số điểm dành cho từng chủ đề :
a) Chủ đề1 : 3
b) Chủ đề 2 : 2.5
c) Chủ đề 3 : 3.5
d) Phát triển tư duy : 1

III . MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Định nghĩa. Tính chất cơ bản của phân thức. Rút gọn phân thức. Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Biết nhận ra phân thức đại số, rút gọn phân thức.

Hiểu hai phân thức bằng nhau.

Biết rút gọn phân thức.
Biết tìm mẫu thức chung của nhiều phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1

1
0.5
1
1
1
0.5

5
3
30%

2.Cộng, trừ nhân phân thức đại số

Biết cách đổi dấu của một phân thức

Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số để rút gọn biểu thức

Tìm điều kiện của biến để biểu thức có giá trị nguyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5

1
1

1
1
3
2.5
25%

3.Tổng hợp

Tính giá trị của một phân thức

Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số nhân phân thức để thực hiện phép tính

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%

1
0.5

3
4
4
4.5
45%

T.Số câu
T.Số điểm
3
1.5

1
0.5
1
1.0
2
1.0
1
1.0

4
5.0
12
10,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.